Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   Przebudowa Estakady Pomorskiej zakończona

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   ESTAKADA_POMORSKA (1).jpg
   ESTAKADA_POMORSKA (2).jpg
   ESTAKADA_POMORSKA (3).jpg
   ESTAKADA_POMORSKA (4).jpg
   ESTAKADA_POMORSKA (5).jpg
   ESTAKADA_POMORSKA (6).jpg
   ESTAKADA_POMORSKA (7).jpg
   ESTAKADA_POMORSKA (8).jpg
   ESTAKADA_POMORSKA (9).jpg
   ESTAKADA_POMORSKA (10).jpg

   Zgodnie z terminem zakończyły się prace związane z przebudową Estakady Pomorskiej. Trwają odbiory inwestycji.

   W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji. Podniesiono nośność nawierzchni ulic, wzmocniono konstrukcję wiaduktu tramwajowo-drogowego. Przebudowano oświetlenie uliczne. Zmodernizowane zostały ciągi piesze, rowerowe i pieszo rowerowe. Przeprowadzony został remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską. Przebudowa objęte były sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne. Przebudowano również zjazdy publicznych. W ramach inwestycji wybudowano system odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi. Wprowadzono stałą organizację ruchu wraz z nowym oznakowaniem oraz zagospodarowano zieleń. Przebudową objęty był również wiadukt nad bocznicą kolejową prowadzący do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

   Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ok. 45 mln zł brutto.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!