Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   19°

   Jest przetarg na kolejny etap Trasy Północnej

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Ogłoszony został przetarg na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ”. Zadanie obejmie budowę III etapu Trasy Północnej oraz budowę nowych dróg do obsługi terenów inwestycyjnych na północy Szczecina.


   Zadanie pn.: „Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ” podzielone jest na dwie części.
    

   Część I - Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej oraz budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej.

   Część II - Budowa Trasy Północnej wraz z budową połączenia drogowego obwodnicy Polic z Trasą Północną” realizowana w 2 Etapach:

   • 1 Etap realizacyjny – Budowa Trasy Północnej – etap III – obejmujący budowę nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie”.
   • 2 Etap realizacyjny - „Połączenie drogowe planowanej obwodnicy Polic z układem drogowym Gminy Miasto Szczecin” – w formule zaprojektuj i wybuduj

    

   Termin realizacji zadania wynosi:

   Część I - 26 miesięcy od daty zawarcia umowy.

   Część II:

   • 1 Etap realizacyjny - 30 miesięcy od daty przekazania Wykonawcy placu budowy, z tym zastrzeżeniem, że przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego ostatecznej lub prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD).
   • 2 Etap realizacyjny - 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

    

   Termin składania ofert mija 23 sierpnia br.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!