Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   12°

   Integracja danych i usługi sieciowe

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, realizuje między innymi założenia dyrektywy INSPIRE poprzez ułatwienie społeczeństwu dostępu do zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych i ich ponownego wykorzystania w sposób operacyjny. 

    

   Realizacja projektu wymagała zatem zintegrowania Systemu z wieloma komponentami zewnętrznymi, w tym z systemami dziedzinowymi funkcjonującymi w powiatach. Proces ten był niezbędny, ponieważ System RIIP WZ wykorzystuje dane gromadzone i zarządzane przez jednostki powiatowe.

    

    

   Zdjęcie nr 1 – Mapa administracyjna województwa zachodniopomorskiego

    

   Przyjęcie partnerskiej metody współpracy doprowadziło do pełnej integracji poszczególnych systemów powiatowych z węzłem wojewódzkim w zakresie przesyłania danych, w celu ich dalszego wykorzystania przez moduły dziedzinowe RIIP WZ oraz
   w zakresie przeglądania tych danych za pośrednictwem Geoportalu (Portalu Mapowego RIIP WZ). Dzięki zastosowanemu podejściu użytkownik Systemu ma możliwość odbioru danych za pośrednictwem usług sieciowych WMS i WFS.

    

   W ramach Projektu RIIP WZ udostępniono wybrane e-usługi na poziomie wojewódzkim poprzez brokera usług – jest on punktem dostępu do usług poziomu powiatowego. Z tego względu zapewniono komunikację pomiędzy systemami powiatowymi, a Systemem RIIP WZ w zakresie dostępu do usług, przy czym należy pamiętać, że usługi te są w całości świadczone przez jednostki poziomu powiatowego.

    

    

   Zdjęcie nr 2  – Widok usługi powiatowej EGIB widocznej w Geoportalu

    

   Warto podkreślić, iż korzystając z danych w postaci usług sieciowych użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z zasobów, które są prowadzone i aktualizowane na podstawie przepisów prawa, przez powołane do tego instytucje.

    

   Oparcie Portalu RIIP WZ na usługach sieciowych umożliwia różnorodną prezentację graficzną zgromadzonych danych poprzez wygenerowanie warstw, które są w obszarze zainteresowania użytkownika.

    

    

   Zdjęcie nr 3 – Podłączanie usługi sieciowej WFS do mapy

    

   System RIIP również udostępniania dane usługami sieciowymi i ta wzajemna wymiana usług sieciowych przyczynia się z pewnością do szybszego rozwoju naszej krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, która potrzebna jest każdemu nowoczesnemu społeczeństwu.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!