Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   16°

   Estakada Pomorska – finał prac już blisko

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Estakada Pomorska – finał prac już blisko
   ESTAKADA_POMORSKA (1).jpg
   ESTAKADA_POMORSKA (2).jpg
   ESTAKADA_POMORSKA (3).jpg
   ESTAKADA_POMORSKA (4).jpg
   ESTAKADA_POMORSKA (5).jpg
   ESTAKADA_POMORSKA (6).jpg

   Z każdym dniem zbliżamy się do zakończenia robót związanych z przebudową Estakady Pomorskiej. Trwają ostatnie prace na jezdni wspomagającej biegnącej obok obiektu.

   W minionych dniach układane były ostatnie warstwy nawierzchni na jezdni znajdującej się obok estakady. Kontynuowane są prace brukarskie i porządkowe. Do wykonania pozostała ścieżka rowerowa, oznakowanie pionowe jak i poziome oraz zieleń.

   O inwestycji

   Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 Ton. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed 1945 rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

   W ramach inwestycji zaplanowano:

   1. przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
   2. budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
   3. remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
   4. przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne;
   5. przebudowę/ budowę zjazdów publicznych;
   6. zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
   7. oznakowanie drogi;
   8. podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
   9. budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
   10. zagospodarowanie zieleni;
   11. podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego.

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

   Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 44,7 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!