Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   12°

   Asfalt na nowym rondzie

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Asfalt na nowym rondzie
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (1).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (2).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (3).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (4).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (5).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (6).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (7).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (8).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (9).jpg
   HRYNIEWIECKIEGO_LOGISTYCZNA (10).jpg

   Na nowym rondzie w rejonie ulic Hryniewieckiego i Logistycznej prowadzone są prace bitumiczne. Finał inwestycji jest już coraz bliżej.

   Prace drogowe w rejonie szczecińskiego portu są na ostatniej prostej, zaawansowanie robót bliskie jest 90%. To ostatnia z realizowanych inwestycji związanych z przebudową układu drogowego na Międzyodrzu i można powiedzieć, że to jedna z ważniejszych, ponieważ pracami objęty jest układ drogowy znajdujący się praktycznie w centrum infrastruktury portowej.

   Prace skupiają się aktualnie na robotach teletechnicznych i na wykonywaniu konstrukcji jezdni z mas bitumicznych. Na jezdni układana jest już warstwa ścieralna. Prace bitumiczne będą realizowane przez klika najbliższych dni. Po nich przyjdzie czas na roboty wykończeniowe, w tym wykonanie oznakowania pionowego i poziomego i wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

   O inwestycji

   Zadanie obejmuje przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne, przebudowane zostaną sieci podziemne. Na skrzyżowaniu ulic Hryniewieckiego i Logistycznej powstanie nowe rondo. Przebudowane zostaną przejazdy kolejowe.

    

   Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Koszt prac to ponad 44 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

    

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!