Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   30°

   Zapowiada się pracowity rok dla ZWiK

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Zapowiada się pracowity rok dla ZWiK

   Rok 2024 zapowiada się nie mniej pracowicie niż lata ubiegłe, a przed nami kilka kluczowych zadań. Najważniejszym z nich jest modernizacja Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo”. Do tego budowy i przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Plan jest ambitny i zakłada realizację robót w kilkudziesięciu miejscach. Kilka z nich trwa, a inne niebawem przed nami. Wszystko po to, aby nadal świadczyć na rzecz naszych mieszkańców usługi na najwyższym poziomie, również dzięki budowie i przebudowie kolejnych kilometrów sieci.

   Zachowanie nieprzerwanych dostaw wody pitnej jest dla spółki priorytetem. Aby jednak produkt spełniał wyśrubowane normy potrzebne są inwestycje zarówno w infrastrukturę podziemną jak i inne elementy, którymi zarządza ZWiK.

   - Przypominamy, że łączna ilość sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Szczecinie wynosi blisko 1360 km. To długość większa niż odległość dzieląca nasze miasto z Paryżem. Dbamy o nią w ramach naszych bieżących prac, współpracujemy z innymi jednostkami realizującymi wielkie inwestycje w naszym mieście, ale sami także prowadzimy zadania związane z przebudowam - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK. 

   W najbliższym czasie rozpoczną się  roboty na ulicy Niedziałkowskiego. Prace będą prowadzone w chodniku od wysokości basenu olimpijskiego do skrzyżowania z ul. Unisławy. Przejścia poprzeczne pod drogą zostaną wykonane metodą bezwykopową, a większe utrudnienia mogą pojawić się w trakcie realizacji robót na skrzyżowaniu z ul. Unisławy. Umowa na inwestycję „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie”   na odcinku od węzła W12 (hydrant przy ul. Wąskiej) do węzła w ul. Unisławy zawarta została na kwotę 756 787,17 zł netto z firmą „Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ELJOT Jacek Luterek”. Prace w tej okolicy powinny zakończyć się w pod koniec listopada.

   - Trwa postepowanie, którego przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami na ul. Zgorzeleckiej w Szczecinie. Na oferty czekamy do 19 lutego. Jesteśmy też w trakcie realizacji zadania związanego z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Ornej, a w planach mamy także prace między innymi na ulicy Judyma, Struga, Unii Lubelskiej, Klonowica, Jackowskiego czy Cichej - informuje Hanna Pieczyńska.

   Wiosną rozpocznie się kolejny etap modernizacji magistrali wodociągowej "Miedwianka".

   Ważnym zadaniem, które zostało zaplanowane na ten rok jest modernizacja Zakładu Produkcji Wody  „Pilchowo”. Projekt zakłada przebudowę budynku pomp i filtrów zlokalizowanych na terenie ujęcia wody. To przede wszystkim wymiana urządzeń i instalacji technologicznych związanych z procesem uzdatniania wody oraz roboty remontowe budynków wraz z zagospodarowanie terenu, a także renowacja i budowa ogrodzenia. Na czas prowadzenia robót wewnątrz budynku na terenie obiektu działać będzie tymczasowa przewoźna kontenerowa stacja uzdatniania wody przystosowana do uzdatniania wody ze studni głębinowych w niezbędnej wymaganej jakości i ilości.

   - Będzie to zadanie niezwykle skomplikowane ponieważ, jak wynika z analizy układu dystrybucji wody na obszarze naszego miasta, nie ma możliwości czasowego wstrzymania wydobycia wody na ujęciu wody Pilchowo, gdyż oznaczałoby to brak dostawy wody odbiorcom północno - zachodnich osiedli Szczecina oraz mieszkańcom części m. Pilchowo - mówi Pieczyńska. -  Nie ma też możliwości dostarczania wody poprzez istniejącą sieć wodociągową z innego kierunku.

   Zachodzi więc konieczność utrzymania produkcji wody na terenie ZPW „Pilchowo” w minimalnej wymaganej ilości na czas prowadzenia kluczowych robót remontowo – budowlanych wymuszających wstrzymanie pracy stacji uzdatniania wody.

    

    

   - Kolejnym zadaniem przez nas aktualnie nadzorowanym jest renowacja kolektora sanitarnego dn1400, którym transportowane są ścieki z dzielnic Załom-Kasztanowe, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Dąbie, Kijewo oraz część Bukowo- Klęskowo i os. Majowe - dodaje Pieczyńska. -  Remontujemy go etapami od kilku lat, aktualnie wykonawca wszedł na odcinek około 700 m od ul. Zimowej do ul. Struga. Remont prowadzony jest w miarę możliwości bezwykopowo metodą reliningu, wprowadzając do istniejącego kanału rury z GRP (włókno szklane, termoutwardzalne żywice, wypełniacze mineralne) o mniejszej średnicy.

   ZWiK będzie również realizować także inne renowacje. Jedna z nich wystartuje w połowie roku. Bezwykopowa renowacja kanalizacji wraz ze studniami w ul. Reduty Ordona, Czorsztyńskiej i Wita Stwosza to ponad 2200 mb kanałów i 61 szt. studni.

   - Nie zapominamy także o OZE. Kolejne farmy fotowoltaiczne pojawią się między w Kijewie, PŚK Białowieska oraz w 4 innych lokalizacjach powiększając łączną moc naszych paneli o kolejnych prawie 500 kW - mówi Pieczyńska.

    

    

   O wszystkich pracach, które będą generowały utrudnienia będziemy informowali na bieżąco.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!