Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Zakład Produkcji Wody Pilchowo ma blisko 100 lat

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Zakład Produkcji Wody Pilchowo ma blisko 100 lat
   Zakład Produkcji Wody Pilchowo
   Zakład Produkcji Wody Pilchowo
   Zakład Produkcji Wody Pilchowo
   Zakład Produkcji Wody Pilchowo

   Miejsca w grupie, która w sobotę będzie zwiedzała Zakład Produkcji Wody Pilchowo rozeszły się jak świeże bułeczki! Ma walory funkcjonalne i użyteczne, ale jest też perełką architektoniczną. Nie każdy może tam wejść i nie zawsze jest możliwość podziwiania. ZWiK bierze udział w Dniu przewodnika otwierając bramy tajemniczego i wyjątkowego miejsca, bardzo potrzebnego mieszkańcom.

   Zakład Produkcji Wody Pilchowo na potrzeby miejskich wodociągów działa niemal od stu lat. Do użytku oddany został w roku 1929, a jego budowę wymusiło rosnące zapotrzebowanie na wodę z miejskich wodociągów. Ujęcie to pole wodonośne z pompami głębinowymi i dwa modernistyczne budynki z klinkieru. W jednym mieszczą się filtry, w drugim urządzenia pompujące czystą wodę.

   Obiekty są charakterystyczne dla budynków użyteczności publicznej realizowanych w przedwojennym Szczecinie. W podobnym stylu utrzymany jest szpital przy ul. P. Skargi czy siedziba Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy pl. Kilińskiego. Wewnątrz budynków ujęcia zachowało się sporo elementów oryginalnego wyposażenia. Na szczególną uwagę wśród nich zasługuje dieslowski agregat prądotwórczy, który dzięki staraniom mechaników ZWiK cały czas jest sprawny.

    

    

   Pierwotnie w Pilchowie znajdowały się cztery studnie, obecnie jest ich 11, a najgłębsza z nich liczy sobie 98 m. Najważniejszym powodem konstruowania studni głębinowych jest  znakomita jakość i czystość wód pobieranych z tego typu ujęć.

   - Woda znajdująca się kilkadziesiąt metrów pod ziemią, pokonuje bardzo wiele warstw filtracyjnych. Ujmowana z warstw wodonośnych, izolowanych nadkładem nie zmienionych działalnością człowieka gruntów nieprzepuszczalnych, nie zawiera żadnych bakterii chorobotwórczych - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK

    Choć zdecydowana większość wody trafiająca do szczecinian pochodzi z ujęcia miedwiańskiego, zakład w Pilchowie jest wciąż drugim, co do znaczenia ujęciem wody dla miasta. Niektórzy uważają, że „pilchowianka” to najsmaczniejsza szczecińska woda.

   O ile obiekty i część wyposażenia ujęcia nie zmieniły się od wielu lat, o tyle teren wokół Zakładu zmienił się bardzo. Najistotniejszą zmianą był budowa farmy fotowoltaicznej. Produkowana dzięki niej energia elektryczna w całości przeznaczana jest na potrzeby Zakładu. Panele wyprodukowały w zeszłym roku 456 MWh.

    

    

   Co się dzieje w ZPW Pilchowo? Uzdatnianie wody podziemnej:

   • napowietrzanie,
   • filtracja przez złoże piaskowe,
   • dezynfekcja podchlorynem sodu (NaClO).

   Inwestycja w ZPW

   Ważnym zadaniem, które jest zaplanowane na ten rok to modernizacja Zakładu Produkcji Wody  „Pilchowo”. Projekt zakłada przebudowę budynku pomp i filtrów zlokalizowanych na terenie ujęcia wody. To przede wszystkim wymiana urządzeń i instalacji technologicznych związanych z procesem uzdatniania wody oraz roboty remontowe budynków wraz z zagospodarowanie terenu, a także renowacja i budowa ogrodzenia.

   - Na czas prowadzenia robót wewnątrz budynku na terenie obiektu działać będzie tymczasowa przewoźna kontenerowa stacja uzdatniania wody przystosowana do uzdatniania wody ze studni głębinowych w niezbędnej wymaganej jakości i ilości. Będzie to zadanie niezwykle skomplikowane ponieważ, jak wynika z analizy układu dystrybucji wody na obszarze naszego miasta, nie ma możliwości czasowego wstrzymania wydobycia wody na ujęciu wody Pilchowo, gdyż oznaczałoby to brak dostawy wody odbiorcom północno - zachodnich osiedli Szczecina oraz mieszkańcom części m. Pilchowo - dodaje Pieczyńska

   Nie ma też możliwości dostarczania wody poprzez istniejącą sieć wodociągową z innego kierunku. Zachodzi więc konieczność utrzymania produkcji wody na terenie ZPW „Pilchowo” w minimalnej wymaganej ilości na czas prowadzenia kluczowych robót remontowo – budowlanych wymuszających wstrzymanie pracy stacji uzdatniania wody.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!