Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   SzczODRA - akcja rzeczna

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   SzczODRA - akcja rzeczna

   SzczODRA to cykl działań zmierzających do odkrywania niejednoznacznych związków z rzeką, która, pozornie wpisana w tożsamość Szczecina, od lat płynie odrębnym, choć nie własnym nurtem, pozostając poza obszarem codziennej miejskiej świadomości. Określając ten stan zwracać będziemy uwagę na zagrożenia, zmiany, ale także obfitość i potencjał osobliwego sąsiedztwa miasta i rzeki.

   W sobotę, 30.09, wspólnie z grupami zajmującymi się przestrzenią miejską, organizacjami ekologicznymi, badaczami i badaczkami, aktywistami i aktywistkami zapraszamy na cykl mikrospotkań i prezentacji, które odbędą się na trasie wzdłuż nadrzecznej linii tramwajowej nr 6 w Szczecinie.

   Wydarzenie organizowane będzie w miejscach, w których rzekę i miasto zobaczyć będzie można z innej, często zaskakującej perspektywy. Tym wyraźniej wybrzmieć będą mogły rozmaite architektoniczne, przyrodnicze i społeczne konteksty związane z tym tematem.

   SzczODRA wspiera starania o powołanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.


   Spacer nad Odrą wzdłuż trasy linii tramwajowej nr 6.

   Start:

   Grupa I – 11.00

   Grupa II – 11.45

   Grupa III: - 12.30

   Czas trwania akcji: ok 5 godz.

   Długość trasy: ok. 9 km (częściowo poruszać się będziemy komunikacją miejską)

   Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy pod adresem: kana@kana.art.pl

   (zarejestrowane osoby otrzymają zwrotnym mailem informacje o miejscu rozpoczęcia i szczegółach akcji)

   PROGRAM:


   Oswajanie / Oswajanie Miasta

   Jakie są miasta leżące nad rzekami? Jak funkcjonowałyby, gdybyśmy podjęli trud rezygnacji z kolonialnej perspektywy? Czy istnieją alternatywy dla znanych nam już struktur funkcjonowania miast i rzek? A może nie zostały jeszcze wymyślone? Sprawdźmy, do czego może doprowadzić wspólna spekulacja.

   Zapraszają: Paulina Stok-Stocka - animatorka i organizatorka kultury, aktywistka miejska, działająca przede wszystkim w sektorze pozarządowym i Marcin Chruśliński - lokalny społecznik, miłośnik Szczecina i regionu, w mediach społecznościowych znany jako „Marcin.o.miescie” ze Stowarzyszenia Oswajanie Miasta.

   Z drugiego brzegu czyli zmieniając perspektywę/ Aneta Makowska, Maksymilian Chutorański

   Jak śledzić i doceniać sprawczość nie-tylko-ludzi we współwytwarzaniu rzeki i miasta? Jakie relacje łączą ssaki, ptaki, wodę, wyspę, ogrody, chwasty, owady i nieużytki? Jak (i czy warto) przekraczać antropocentryzm w myśleniu o nich? Do tego, mniej oczywistego, odwróconego oglądania świata zapraszają: Aneta Makowska (doktor nauk społecznych specjalizująca się w pedagogice przestrzeni miejskich i badaniu relacji w układzie ludzi i materialności) i Maksymilian Chutorański (doktor hab. nauk społecznych w zakresie pedagogiki, autor książki „Nie(tylko)ludzkie wymiary edukacji. W stronę pedagogiki nieantropocentrycznej”) z Uniwersytetu Szczecińskiego. Partnerami spotkania i gospodarzami Miejsca będą Działkowcy z ROD „Bielawa”.

   W bród czyli ile w rzece ryb/ Bogdan Wziątek

   Według T. Fontane pod koniec XVII w. w niezliczonych odnogach Odry, kotłowało się od ryb, które znajdowały tu idealne warunki na tarliska. W nadodrzańskich wsiach sprzedawano ogromne ich ilości, a najtłustszych miętusów po ususzeniu używano zamiast łuczywa. Jak i dlaczego zmieniała się populacja ryb w Odrze? Jaki wpływ na ich obfitość miała aktywność ludzka? Czy aglomeracja miejska stwarza warunki do rozwoju jednych gatunków kosztem innych?

   O rybiej różnorodności, aktywnościach, krętych ścieżkach, obcych i swoich w rzece opowiadać będzie ichtiolog - profesor Bogdan Wziątek specjalizujący się w praktycznych metodach ochrony ichtiofauny i badaniu wpływu działalności ludzkiej na środowisko. Ważny punkt odniesienia w spotkaniu stanowić będą zarówno źródła historyczne jak i ostatnie kompleksowe badania jego autorstwa przeprowadzone przed katastrofą 2022.

   W trzech żywiołach/ Łukasz Ławicki

   Ptaki poruszając się w wodzie, powietrzu i na lądzie są łącznikami między trzema wymiarami składającymi się na wspólny, powiązany ze sobą system. Jak odmienne są te przestrzenie w mieście i co z tego wynika dla ptaków? Do opowieści o „swoich” i „obcych” w Szczecinie, o tym czy i gdzie przebiegają ptasie granice miasta i jak zmienia się bioróżnorodność awifauny w naszym najbliższym sąsiedztwie zaprasza Łukasz Ławicki - ornitolog, robienolog, współinicjator powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry pnddo.pl.

   Koniec Kraba

   Zwierzęta są niemymi świadkami naszej historii; towarzyszyły nam podczas największych porażek i sukcesów w naszej historii. Ścieżka ich życia jest równoległa do naszej – zjadamy je, używamy ich jako narzędzi, a czasem po prostu ich nie zauważamy. Lecz co się stanie, gdy postaramy się przyjąć ich perspektywę? Do podjęcia tej próby zaprasza animowany film Piotra Chmielewskiego pt. “Krab”.

   Wspieramy: pnddo.pl

   Projekt kuratorują: Weronika Fibich, Rafał Foremski, Marta Poniatowska, Paula Rudź

   Identyfikacja graficzna: Małgorzata Gurowska

   Współpraca: Katarzyna Bielawa, Helena Bułka, Przemek Głowa, Grażyna Iłowiecka, Małgorzata Michniak, Michał Przyborowski, Zenon Schroeder, Romek Zańko, ROD Bielawa

   Organizator: Ośrodek Teatralny Kana

   Dofinansowanie: Miasto Szczecin

   Wieczorem, o godz. 20.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Teatru Kana na otwartą dyskusję w demokratycznej formule long table: SzczODRA - ta, która dzieli się obficie.

   SzczODRA - ta, która dzieli się obficie

   Long table, Teatr Kana, 20:00

   Szczodra - według słownikowej definicji to taka, która dzieli się obficie. A czy, i czym, z kim albo jak dzieli (się) Odra? Ile perspektyw patrzenia na rzekę lub z rzeką możemy przyjąć? Jak często spotykamy się z jej bogactwem, nawet o tym nie wiedząc?

   W ostatni wrześniowy wieczór zapraszamy do Teatru Kana na otwartą debatę w formule long table. To dyskusja, w której każda osoba ma równorzędne prawo do zabrania głosu. Nie ma w niej prowadzących, pytających i odpowiadających na pytania, nie ma w niej sztywno przypisanych ról. Każdy, kto zajmie miejsce przy stole ma prawo się wypowiedzieć i zostać wysłuchanym. Zasady long table zostaną przedstawione bezpośrednio wszystkim osobom, które przybędą na wydarzenie.

   Porozmawiajmy przy długim stole.

   Wspieramy: pnddo.pl

   Projekt kuratorują: Weronika Fibich, Rafał Foremski, Marta Poniatowska, Paula Rudź

   Identyfikacja graficzna: Małgorzata Gurowska

   Współpraca: Katarzyna Bielawa, Helena Bułka, Przemek Głowa, Grażyna Iłowiecka, Małgorzata Michniak, Michał Przyborowski, Zenon Schroeder, Romek Zańko, ROD Bielawa

   Organizator: Ośrodek Teatralny Kana

   Dofinansowanie: Miasto Szczecin

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!