Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   11°

   Szczecin wodą stoi! Wysokie miejsce w raporcie Water City Index 2022

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Szczecin zajął trzecie miejsce w ogólnopolskim raporcie Water City Index 2022, który jednocześnie jest rankingiem efektywności wykorzystywania zasobów wody w polskich miastach.

   Raport opublikowany został 18 października podczas Kongresu „Miasto–woda–jakość życia” który odbywa się we Wrocławiu. Badanie WCI przedstawione zostało już po raz czwarty. Objęto nim przeszło 200 miast, które podzielono na trzy kategorie: metropolie, miasta na prawach powiatu oraz miasta posiadające co najmniej 20 tys. mieszkańców. Tworząc ranking, jego autorzy analizie poddali cztery obszary funkcjonowania miast w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej. Były one oceniane w następujących kategoriach:


   Życie”, która bazowała m.in. na następujących wskaźnikach: cena i zużycie wody w mieście, cena i produkcja ścieków, gęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście czy wydatki realizowane przez miasta na gospodarkę ściekową i ochronę wód.


   Zagrożenie”, gdzie ocena obliczana była na podstawie takich wskaźników jak: udział powierzchni miasta w obszarze zagrożenia powodziowego, długość wałów przeciwpowodziowych w stosunku do powierzchni obszaru zagrożenia powodziowego w mieście, roczne opady w przeliczeniu na powierzchnię uszczelnioną, liczba awarii wodociągów w przeliczeniu na całkowitą długość sieci czy procent terenów biologicznie czynnych w obszarze miasta.


   Gospodarka i biznes” punktowana m.in. w oparciu o zużycie wody przez przemysł, liczbę przedsiębiorstw działających w branży transportu wodnego czy liczbę mostów w stosunku do długości cieków w mieście.


   Kultura i mieszkańcy” oparta na takich miernikach jak: długość linii brzegowej w mieście, procentowy udział wód powierzchniowych w powierzchni miasta, udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem czy wydatki miast na utrzymanie zieleni przypadające na powierzchnię terenów zielonych.

   Raport WCI opublikowany został po raz czwarty. Na podstawie wyników oceny poszczególnych kategorii wyłonione zostały trzy najlepsze miasta w każdej z grup miast. W tegorocznym rankingu głównym dla metropolii, Szczecin zajął wysokie trzecie miejsce. Przed stolicą Pomorza Zachodniego znalazły się tylko Gdańsk i nieznacznie Kraków.

   Podobnie jak w poprzednich latach tworzyli go eksperci i naukowcy wśród których byli m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjaliści firmy Arcadis oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Wśród nich znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Jerzy Hausner - Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, dr inż. Klara Ramm - Project manager w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i dr Michał Kudłacz - Katedra Polityk Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ekspert OEES.

   Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie bez wątpienia jest jednym z filarów miejskiej polityki „wodnej”. Bez zarzutu świadczy codziennie swoje statutowe zadania – w sposób ciągły dostarcza czystą i bezpieczną wodę do picia oraz odbiera i efektywnie oczyszcza ścieki.

   W ostatnich latach Spółka zrealizowała wiele zadań służących ochronie najcenniejszego zasobu jakim jest woda. Wśród nich jest m.in. program „Poprawa jakości wody w Szczecinie” jedno z największych kompleksowych działań tego typu zrealizowane w Polsce i Europie Środkowej. Jego całkowity koszt wyniósł ok. 282 mln euro a najważniejszym zadaniem była budowa oczyszczalni ścieków „Pomorzany”, która została oddana do użytku w 2010 r. Nieustannie realizujemy kolejne wyzwania i komunalne projekty wodociągowe, wykorzystując europejskie fundusze pomocowe.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!