Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   22°

   Światowy Dzień Monitoringu Wody

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Światowy Dzień Monitoringu Wody

   Woda jest dobrem, bez którego nie ma życia. Odkręcamy kran i nie zastanawiamy się jak to się dzieje, że leci z niego woda. Wybieramy się na spacer na nasze piękne nabrzeża wierząc, że Odra jest rzeką, o którą ktoś dba. - 18 września to Światowy Dzień Monitoringu Wody, a ze względu na zakres naszej działalności czujemy się wywołani do odpowiedzi - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK. To właśnie ZWiK dba o to, żeby mieszkańcy mieli co pić oraz czym się umyć. Szczecinianie nie muszą się martwić również o to, gdzie później trafi woda zużyta. Dbamy o codzienny obieg wody w sposób świadomy, ekologiczny i nowoczesny.

   Droga wody z ujęcia do naszych kranów jest długa i skomplikowana, a na każdym etapie dokładnie pilnowane są zgodności przeprowadzanych procesów. Woda jest uzdatniana i wielokrotnie badana. Jej obieg jest prowadzony z zastosowaniem najnowszych technologii przy pełnej kontroli.

   - Nasze działania są nie tylko zgodne ze wszystkimi normami, ale także ekologiczne. Nieustannie inwestujemy w OZE oraz nasze oczyszczalnie. Dzięki temu jesteśmy coraz bardziej samowystarczalni energetycznie a woda, którą oddajemy do Odry jest czystsza niż ta, która płynie w korycie – powiedziała Pieczyńska.

    

   Skąd woda w Szczecinie?

    

   Blisko 90 % wody dostarczanej do Szczecina pochodzi z Miedwia, które jest 5 co do wielkości jeziorem w Polsce. Czerpnia usytuowana jest na zachodnim brzegu, 255 m od linii brzegowej, na głębokości 16-18m od lustra wody. Dwoma rurociągami o średnicy 1200 mm wpływa ona do komór pompowni przez sita mechaniczne zatrzymujące duże części stałe – muszle, ryby rośliny. Woda dalej przekazywana jest do stacji uzdatniania wody oddalonej o 2,5km od pompowni.

    

   W Stacji Uzdatniania Wody odbywa się cały szereg różnych procedur i procesów, aby woda w naszych kranach była najwyższej jakości. To, co płynie do Szczecina nie ustępuje jakością wodom butelkowanym. Co dokładnie dzieje się nad Miedwiem?

    

   - dezynfekcja wstępna ozonem (O3),

   - koagulacja,

   - sedymentacja,

   - filtracja przez złoże antracytowo-piaskowe,

   - utlenianie pośrednie ozonem (O3),

   - filtracja przez złoże z granulowanym węglem aktywnym,

   - dezynfekcja końcowa dwutlenkiem chloru (ClO2).

    

   Po tych procesach, które w opisie zostały mocno uproszczone, woda jest kierowana do dwóch zbiorników ruchowych o pojemności 5 tys m3 każdy. Ze zbiorników woda wypływa grawitacyjnie do Szczecina oddalonego o 32 km od Miedwia.  Odbywa się to poprzez dwie magistrale wodociągowe - pierwszą o średnicy 1200 mm i drugą o średnicy 700 mm. Pierwszy rurociąg biegnie do zbiorników ZPW Pomorzany, skąd woda po powtórnej dezynfekcji tłoczona jest do lewobrzeżnej sieci wodociągowej miasta. Rurociąg drugi biegnie do pompowni wody w Kijewie, gdzie woda kierowana jest do zaopatrzenia prawobrzeżnej części Szczecina.

   Woda podlega ciągłej kontroli. Przy ujęciu mieści się laboratorium, w który codziennie badane są parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody surowej, następnie w poszczególnych fazach produkcji, a na końcu sprawdzana jest woda czysta. Codziennie badanych jest 26 parametrów, pełna analiza miesięczna to ponad 60 analiz.

   Woda pobierana jest także z ujęć poziemnych miedzy innymi ZPW Pilichowo czy ZPW Skolwin – one także podlegają ciągłym badaniom.

   Dokąd płyną ścieki?

   W Szczecinie pracują dwie oczyszczalnie ścieków: "Pomorzany” na Lewobrzeżu i „Zdroje” na Prawobrzeżu.

    

   - Niedawno zakończyliśmy ważną modernizację w Zdrojach. Oczyszczalnia działała nieprzerwanie podczas całego okresu modernizacji, ale jej wydolność i funkcjonalność ekologiczna jest obecnie jeszcze większa. Możemy bez obaw przyjmować jeszcze większą ilość ścieków, procesy oczyszczania są sprawniejsze, a woda, którą oddajemy do Odry czystsza niż ta, która naturalnie płynie w korycie i możemy pozyskiwać więcej biogazu. – dodała Pieczyńska. Dobiegła końca jedna z większych inwestycji realizowanych w ramach programu „Czysta Odra”, pn.  Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych „Zdroje”. Inwestycja polegała na budowie, rozbudowie i przebudowie obiektów oczyszczalni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Oczekiwanymi celami techniczno-technologicznymi realizacji niniejszego projektu było:

    

   - zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków Zdroje, ze względu na przewidywany, zwiększony dopływ ścieków związany z rozwojem pobliskich terenów przemysłowych a także z przejęciem ścieków z zlikwidowanych oczyszczalni ścieków w Płoni oraz w Zdunowie,

   - poprawa aktualnych warunków eksploatacyjnych obiektu. Określona przepustowość pozwoli na czasowe wyłączenie jednego z ciągów technologicznych podczas czynności remontowo - konserwacyjnych, bez powodowania znaczącego pogorszenia efektu oczyszczanych ścieków,

   - optymalizacja kosztów eksploatacji oczyszczalni.

    

   - Stale udoskonalamy także procesy zachodzące w oczyszczalni ścieków na Pomorzanach. Trwa między innymi przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego, zakończyliśmy dostawę i montaż dmuchaw do napowietrzania ścieków. – zaznaczyła Pieczyńska.

    

   Jakie są efekty ekologiczne działań ZWiK? Zwiększenie przepustowości, poprawa warunków eksploatacyjnych i optymalizacja kosztów. - Dodatkowo dzięki naszym inwestycjom procesy oczyszczania są sprawniejsze, a woda, którą oddajemy do Odry jest czystsza niż ta, która naturalnie płynie w korycie. – stwierdziła Hanna Pieczyńska.

    

   Działalność Spółki przyczynia się do ochrony środowiska i poszanowania bogactwa jakim jest woda. Codziennie ZWiK dostarcza szczecinianom tysiące metrów sześciennych wody pitnej. Nowoczesne technologie jej uzdatniania gwarantują, że mieszkańcy otrzymują dobrą i zdrową wodę. Dzięki poczynionym inwestycjom, zwłaszcza w system monitoringu sieci przesyłowej, ZWiK dba o to, aby minimalizować straty wody wynikające choćby z awarii wodociągów. Działalność Spółki to także realne poprawianie jakości środowiska naturalnego. System oczyszczania ścieków, którego głównym elementem są dwie miejskie oczyszczalnie pozwolił na redukcję zanieczyszczenia Odry i Morza Bałtyckiego oraz ograniczenia skażenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych w mieście i okolicach.

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!