Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   Sprzątanie świata z EcoGeneratorem - Razem damy moc odpadom

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Sprzątanie świata z EcoGeneratorem - Razem damy moc odpadom

   Piątek, 15 września, godz. 9, SP 59 w Szczecinie. Prawie 200 uczniów i ich nauczyciele. Na wyposażeniu rękawice, worki i chwytaki. Cel? Posprzątać wokół swojej szkoły a zebrane śmieci przekazać EcoGeneratorowi, który jeszcze tego samego dnia zamieni je w dobrą energię dla miasta.

   Taki jest ramowy plan wspólnych działań w ramach akcji „Sprzątanie świata”, której 30. Wielki Finał przypada w tym roku. Z inicjatywy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie siły połączą: Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.  w Szczecinie i ZUO czyli EcoGenerator.

   Najważniejsze założenie całego wydarzenia to edukacja. Po, pierwsze chodzi o utrwalenie wiedzy uczniów w zakresie segregacji odpadów - zadaniem uczestników podczas sprzątania terenu będzie bowiem równoczesna segregacja. Otrzymają do tego celu specjalne worki a podpowiedzią będą informacje zamieszczone na magnesach na lodówkę, które później uczestnicy będą mogli zabrać do domu i na co dzień z nich korzystać.

   Po drugie, naszym celem jest przede wszystkim uświadomienie tego, co w Szczecinie dzieje się z odpadami zmieszanymi. Gdzie trafiają i jakie znaczenie ma to dla ekologii. Opowiemy o tym a wypełnione odpadami worki, które celowo będą w wyróżniającym się fioletowym kolorze, nie zostaną pozostawione same sobie. Trafią od razu do kontenera MPO, który bezpośrednio po akcji zostanie wyładowany w EcoGeneratorze. Tam na zdjęciach i filmie zostanie uwiecznione unieszkodliwienie tych odpadów, z których wyprodukowana zostanie energia elektryczna i cieplna.

   Uczestnicy akcji będą wiedzieli, że zebrane przez nich śmieci naprawdę zyskały moc i że prawidłowe ich zagospodarowanie każdego dnia ma duże znaczenie. Przypomnimy, że dzięki wyprodukowanej w EcoGeneratorze energii, świecą m.in. latarnie uliczne w całym Szczecinie a w kranach i kaloryferach jest ciepło. Po naszej akcji, w przyszłości spoglądając na oświetlone ulice i myjąc ręce w ciepłej wodzie, młodzi mieszkańcy Szczecina będą wiedzieć, że mają w tym swój realny udział.

   Jak widać EcoGenerator nie poprzestaje tylko na unieszkodliwianiu odpadów, produkowaniu energii, co i tak jest przecież ogromnym przedsięwzięciem, ale bierze też udział w inicjatywach, których odbiorcą może być każdy szczecinianin z osobna. Wspólna akcja SP 59, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i EcoGeneratora to zainicjowanie plenerowych działań ekologicznych z jednoczesną edukacją, która na pewno zaowocuje w przyszłości a także realna poprawa jakości otoczenia w jakim żyją mieszkańcy. To także korzyść dla szkoły, bowiem za spacer po zaśmieconej okolicy i powrót z workami pełnymi odpadów, EcoGenerator przekaże szkole wyposażenie sali lekcyjnej niezbędne do dalszej edukacji ekologicznej, które zostanie dla kolejnych pokoleń.

   Kolejne etapy przebiegu akcji będziemy przekazywać w odrębnych komunikatach. Informacje i materiały multimedialne znajdą się też na naszej stronie internetowej www.ecogenerator.eu oraz na naszym profilu na Facebooku i Instagramie.

   EcoGenerator - generujemy dobrą energię!

   Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., czyli EcoGenerator znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie i działa od grudnia 2017 roku. Jest to zakład, który w wyniku kontrolowanego spalania odpadów komunalnych, w sposób bezpieczny dla środowiska, produkuje energię elektryczną i cieplną. Krótko mówiąc to elektrociepłownia, w której paliwem są odpady a także jedna z najnowocześniejszych spalarni w Europie, wykorzystująca tzw. mokry system oczyszczania spalin. EcoGenerator chroni środowisko, ponieważ unieszkodliwia odpady, które zalegałyby na składowiskach odpadów.

   2022 rok był dla EcoGeneratora pierwszym pełnym rokiem, w którym zakład działał ze zwiększoną do maksimum wydajnością. To oznacza, że do termicznego unieszkodliwienia przyjął w tym czasie prawie 176 tys. ton odpadów, które dotarły dzięki około 14 tys. dostaw.

   Dzięki odpadom dostarczonym w 2022 roku EcoGenerator wyprodukował brutto ponad 88,5 tys. MWh energii eklektycznej oraz ponad 737 tys. GJ energii cieplnej. Po odjęciu energii na własne potrzeby zakładu, produkcja energii elektrycznej wyniosła 65,5 tys. MWh oraz 726 tys. GJ energii cieplnej. Wytworzona z odpadów energia elektryczna w 2022 roku trafiła do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej a ciepło do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

   Zasilanie miejskich jednostek przez EcoGenerator stało się możliwe w 2022 roku, kiedy to Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie uzyskał koncesję na obrót energią elektryczną. Efektem tego było zawarcie umów z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego oraz ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, które zaczęły obowiązywać od 2023 roku. To pierwsze większe umowy, które umożliwiają spalarni zasilenie jednostek Gminy Miasto Szczecin i są działaniami w ramach programu ENERGIA Miasta Szczecin, którego celem jest dążenie do osiągnięcia samodzielności energetycznej.

    Odpady z terenu Gminy Miasto Szczecin, a także ich odbiór na podstawie porozumień zawartych między Gminą i innymi gminami, związkami celowymi gmin, to strumień ok. 70 proc. odpadów, które termicznie unieszkodliwia zakład. Pozostałe 30 proc. odpadów to tzw. odpady pozyskane komercyjnie pochodzące od różnych dostawców. Należy podkreślić, że odpady, które trafiają do EcoGeneratora pochodzą tylko i wyłącznie z terytorium Polski.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!