Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   Ostatnia szansa na dofinansowanie z Zefirka

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Przypominamy, że do końca kwietnia trwa nabór zgłoszeń do miejskiego programu „Zefirek”, w którym można otrzymać 7500 zł na wymianę starego pieca na bardziej ekologiczne źródło ciepła.

   WARUNKI

   Grant jest udzielany na wykonanie zadań w lokalach mieszkalnych lub w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miasta Szczecin, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

   Dofinansowanie dotyczy tylko zadań planowanych, przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy (np. demontaż starego pieca) może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub jej rozwiązaniem.

   Warunkiem przyznania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie ich jednym lub kombinacją kilku niżej wymieniowych systemów.

   Wybór nowego systemu ogrzewania nie może być przypadkowy. W pierwszej kolejności należy rozpatrywać opcje najkorzystniejsze z punktu widzenia Programu Antysmogowego. W sytuacji, gdy nie są one możliwe do zrealizowania  (np. przez brak istniejącej sieci ciepłowniczej, gazowej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione), można rozpatrywać kolejną opcję z listy.

   Możliwe opcje według kolejności rozpatrywania:

   1) podłączenie do sieci ciepłowniczej lub,

   2) zainstalowanie ogrzewania gazowego lub,

   3) zainstalowanie innych rodzajów źródeł ciepła:

   1. zainstalowanie ogrzewania elektrycznego,
   2. zainstalowanie ogrzewania olejowego,
   3. zainstalowanie ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,
   4. zainstalowanie ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

   Granty są przyznawane na podstawie zgłoszeń złożonych przez mieszkańców

   miasta, w oparciu o zlecone przez Gminę Miasto Szczecin świadectwa

   charakterystyki energetycznej.

   NABÓR

   Szczegółowy regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na  stronie:    www.bip.um.szczecin.pl/chapter_131268.asp

   Wypełnione wnioski można przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub można składać osobiście w urzędzie.

   Informacje na temat programu Zefirek udzielane są również pod numerem tel.

   91 42 45 845, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

   Program „Zefirek” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

   Całkowita wartość projektu: 2 259 750,00 zł
   Dofinansowanie z EFRR: 2 259 750,00 zł

    

   Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, a tym samym poprawa jakości powietrza na terenie Szczecina,  poprzez ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz zwiększenie liczby stosowanych urządzeń o wysokiej sprawności.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!