Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Miasto Szczecin pomaga zwierzętom

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Ponad 3 mln zł chce przeznaczyć Miasto na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałanie ich bezdomności. Opracowany program obejmuje m.in.: bezpłatne kastracje, sterylizacje, leczenie i czipowanie kotów wolno żyjących oraz działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

   Jak co roku Miasto przygotowało Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie. Jego główne założenia i cele to zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, ograniczanie ich populacji, opieka nad kotami wolno żyjącymi, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz edukacja mieszkańców Szczecina w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania.

   Część zadań realizowana jest przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Placówka zapewnia nie tylko schronienie i opiekę weterynaryjną, ale zajmuje się również poszukiwaniem nowych domów dla swoich podopiecznych. Wszystkie zwierzęta w schronisku są też obligatoryjnie kastrowane i sterylizowane, a w razie potrzeby także leczone i szczepione. Miasto zapewnia również całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

   - Chcąc zapobiegać zjawisku bezdomności zwierząt Miasto prowadzi bezpłatne znakowanie psów i kotów schroniskowych oraz psów właścicielskich, przez wszczepienie pod skórę zwierzęcia elektronicznego mikroprocesora. Bezpłatne czipowanie psów właścicielskich odbywa się w Schronisku oraz wybranych gabinetach weterynaryjnych - informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Od tego roku czipowaniem objęte zostaną także koty wolno żyjące. Będzie się to odbywało przy okazji wykonywanych zabiegów lub leczenia. Pozwoli to sprawować lepszą kontrolę nad miejską populacją kotów wolno żyjących.

   Bezpośrednia opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest w Szczecinie przez społecznych opiekunów oraz przez organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Zgodnie z postulatami ich przedstawicieli, to właśnie organizacje w całości przejęły zadanie leczenia kotów wolno żyjących, finansowane przez Miasto w ramach dotacji. Organizacje zajmują się również realizacją zabiegów sterylizacji i kastracji.  Aktualnie zawarto umowy dotacyjne na te zadania ze Stowarzyszeniem KociArka i Fundacją Cztery łapy pod lasem

   - Dodatkowo Miasto zawarło umowy na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących również z dwoma prywatnymi gabinetami weterynaryjnymi.  W bieżącym roku planowanych jest również kilka akcji sterylizacji kotów wolno żyjących na wybranych terenach, np. ROD (tzw. sterylkobus) - zaznaczyła Paulina Łątka. 

   Duży nacisk w tegorocznym programie kładziony jest również na zmobilizowanie społecznych opiekunów do sterylizacji kotów, aby wyeliminować sytuacje, w których takie zabiegi są utrudniane, a także na edukację w tym zakresie.

   Łącznie, na realizację wszystkich zadań zapisanych w programie, Miasto w bieżącym roku zaplanowało  3 023 640 zł, w tym prawie 300 tys. zł na leczenie oraz sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących i  125 tys. zł na karmę i domki przekazywane społecznym opiekunom.

   Program musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę Miasta. Głosowanie odbędzie się na najbliższej sesji.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!