Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   30°

   Dbajmy o nasze ogrody z rozsądkiem

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Dbajmy o nasze ogrody z rozsądkiem

   Nie z każdego rekordu można się cieszyć. W ubiegłym tygodniu termometry na świecie wskazywały średnio ponad 17stopni! To jeszcze mocniej powinno nas wszystkich zmobilizować do dbania o naszą planetę i myślenia o zrównoważonym i świadomym gospodarowaniu wodą. Pierwszym krokiem może być zbieranie deszczówki i podlewanie naszych ogrodów tym, co daje nam natura.

   Wiosną i latem nasze rośliny, te domowe i te w ogrodzie potrzebują dodatkowej pielęgnacji i podlewania. Zieleń podwórkowa nie jest wcale w uprzywilejowanej pozycji, bo nawalne deszcze mieszają się z okresami suszy. Warto się więc zastanowić nad zagospodarowaniem wody opadowej. Takie działanie może dać nie tylko oszczędność, ale także będzie postawą bardzo ekologiczną! Jak to zrobić? Pomysłów jest kilka:

   - W ogrodzie – możliwe jest wykorzystanie rynien zainstalowanych przy każdym domu i zamontowanie specjalnego zbiornika podziemnego lub ustawienie pojemników pod rynną lub na terenie działki.

   - Na balkonie - wykorzystanie plandeki, która może także dawać cień. Materiał można zawiesić na szerokości balkonu czy tarasu, a zebrana na niej woda może być później przelana specjalną dziurą, pod którą będzie znajdował się zbiornik na wodę. Druga metoda jest najprostsza, wymaga tylko kilku misek lub wiader. Wystarczy rozłożyć w trakcie deszczu odpowiednią ilość misek i zaczekać, aż napełnią się deszczówką.

   Jeśli nie mamy możliwości podlewania wodą opadową pozostaje nam korzystanie z tej z sieci wodociągowej. Warto dokładnie zastanowić się co będzie dla nas najlepsze i przeanalizować wszystkie rozwiązania.

   W przypadku podlewania ogrodu lub przydomowego trawnika można korzystać z wody z sieci i opłata będzie naliczone zgodna ze zużyciem. Opcją jest założenie „wody ogrodowej”, ale zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków przyjętych do rozliczenia przez ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie może nastąpić jedynie po udokumentowaniu przez klienta faktycznej ilości wody zużytej do podlewania. W tym celu należy zamontować dodatkowy wodomierz ogrodowy – podlicznik do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej zgodnie z konkretną specyfikacją. Wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz być dostosowany do systemów odczytowych stosowanych w ZWiK.

   Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowej instalacji z wodomierzem ogrodowym (podlicznikiem) zachęcamy do przeanalizowania rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z dodatkowym wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakup, montaż i wymiana wodomierza ogrodowego dokonywana jest na własny koszt. Prawo określa, że taka wymiana powinna nastąpić co 5 lat, ponieważ po tym czasie odczyty mogą być nieprawidłowe. Klient ma obowiązek dokonywać bez wezwania od ZWiK

   ZWiK wysyła co jakiś czas do swoich klientów przypomnienie o konieczności legalizacji wodomierzy. Plombowania i nałożenia nakładki dokonują następnie pracownicy ZWIK w najbliższym możliwym terminie, który jest obecnie mocno wydłużony.

   Pełna instrukcja montażu oraz procedur dostępne są na stronie www.zwik.szczecin.pl.

   Jednocześnie przypominamy, że:

   - Wszystkie prace łącznie z zakupem materiałów - w tym również wskazanego wodomierza ogrodowego (podlicznika) - należy wykonać na swój koszt i we własnym zakresie. Późniejsze koszty eksploatacji wykonanej instalacji wraz z wodomierzem ponosi odbiorca wody.

   - Po wykonaniu dodatkowego węzła należy zgłosić do ZWiK Sp. z o.o. zakończenie prac celem weryfikacji prawidłowości wykonania instalacji, zaplombowania zamontowanych urządzeń, oraz montażu nakładki systemu zdalnego odczytu. Usługa ta jest płatna i zgodnie z obowiązującym cennikiem ZWiK Sp. z o.o. wynosi obecnie: 585,00 zł (brutto)* – kontrola instalacji wody bezpowrotnie zużytej z montażem nakładki.

   - Po pozytywnej kontroli wykonania węzła przez pracowników ZWiK Sp. z o.o. mogą Państwo zawrzeć umowę (lub aneks do obowiązującej już umowy) na korzystanie z wody bezpowrotnie zużytej. Formalności należy dokonać składając stosowny wniosek w Biurze Obsługi Klienta, w formie elektronicznej na adres bok@zwik.szczecin.pl lub za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-Bok).

   - Legalizacja wodomierza wynosi 5 lat od daty umieszczonej na urządzeniu. Po ustaniu terminu legalizacji wodomierz nie będzie uwzględniany do rozliczania ilości wody bezpowrotnie zużytej, oraz przy ewentualnych reklamacjach. Wodomierz należy wymienić na nowy lub zalegalizować w uprawnionych do tego punktach legalizacji.

   - Wykonanie dodatkowego węzła wodomierzowego według Specyfikacji Technicznej nie może naruszać prawa własności i uprawnień osób trzecich, oraz nie zastępuje zgody współwłaściciela (lub współwłaścicieli) nieruchomości na wykonanie robót związanych z montażem dodatkowego węzła wraz z wodomierzem ogrodowym (podlicznikiem). Ewentualna zgoda współwłaściciela (lub współwłaścicieli) będzie niezbędna do zawarcia umowy (lub aneksu do obowiązującej już umowy).

   - Odczyt wskazań wodomierza ogrodowego (podlicznika), oraz wystawianie faktury za wodę zużytą do podlewania (bez ścieków), wykonywane będą przez ZWiK Sp. z o.o. razem z odczytem wodomierza głównego. Zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez wodomierz ogrodowy (podlicznik) i będzie stanowiło podstawę do określenia ilości odprowadzanych ścieków z nieruchomości.

   - Odczyt wodomierza ogrodowego (podlicznika) i jego rozliczanie wykonywane będzie tylko po zawarciu ze ZWiK Sp. z o.o. stosownej umowy (lub aneksu do obowiązującej już umowy).

   - Przypominamy, że powyższa Specyfikacja Techniczna dotyczy tylko i wyłącznie zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Szczecin.

   Wydanie Indywidualnej Specyfikacji Technicznej dla wody bezpowrotnie zużytej na wniosek klienta jest odpłatne zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.zwik.szczecin.pl W tym celu należy złożyć wniosek – osobiście: w Biurze Obsługi Klienta (ul. Golisza 10), w formie elektronicznej na adres: bok@zwik.szczecin.pl lub za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi.

   Niezależnie od sposobu, jaki wybierzemy do podlewania ogrodu pamiętajmy o tym jak cenna w kontekście kosztów, ale także kwestii niematerialnej – ekologicznej, jest woda. Dbanie o jej czystość i zrównoważoną gospodarkę jest obowiązkiem nas wszystkich.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!