Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   13°

   Coraz bardziej zielono na Alei Wojska Polskiego

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Na śródmiejskim odcinku Alei Wojska Polskiego pierwsze pąki wypuszczają drzewa. Zielenią się również krzewy. Co ważne, przybywa coraz więcej nowych sadzonek i to liczonych w tysiącach!

   Choć do zakończenia prac na alei Wojska Polskiego pozostało jeszcze trochę czasu, to zdecydowanie o tym, jaki będzie efekt finalny przebudowy, świadczy już teraz, ogrom nowych nasadzeń zieleni. Do sadzonek, które po zimie budzą się pomału do życia, dołączają kolejne – zarówno drzewa i krzewy.

   W ciągu ulicy Jagiellońskiej wykonane zostały w minionych dniach nasadzenia nowych drzew. To Glediczje trójcierniowe w odmianie Sunburst. Sadzonki pochodzą ze szkółki Lorberg i zgodnie z przyjętymi na terenie inwestycji standardami, są większe od tych, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji projektowej.

   To jednak nie koniec prac związanych z zielenią, bowiem w najbliższych dniach pojawią się kolejne sadzonki drzew.

   Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne:

   ETAP I – obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Inwestycja obejmie ponadto przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego. Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” naszego miasta. W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany, będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdą się w niej nowe krzewy, trawy i byliny.

   ETAP II – obejmie wykonanie dokumentacji projektowej a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Zakres prac obejmie przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych, przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Prace obejmą również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

   Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego połowa to koszt przebudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

   Zobacz też: wojskapolskiego.szczecin.eu

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!