Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   Biokompostownia dla Szczecina

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Biokompostownia dla Szczecina

   Powołanie spółki Szczecińskie Centrum Biorecyklingu to kolejny krok w stronę uruchomienia ekologicznej i bezpiecznej kompostowni bioodpadów, która będzie ważnym uzupełnieniem miejskiego systemu gospodarowania odpadami. 

   Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, utworzenie sieci Ekoportów i tzw. minipszoków, czy w końcu budowa i uruchomienie EcoGeneratora, czyli instalacji do termicznego przetwarzania odpadów - to tylko niektóre elementy efektywnego i ekologicznego systemu gospodarowania odpadami, który funkcjonuje w naszym mieście. Naturalną kontynuacją tych działań jest projekt budowy nowoczesnej instalacji do przetwarzania bioodpadów, czyli odpadów, które na co dzień wrzucamy do brązowych pojemników. 

   Bioodpady stanowią największy wagowo odsetek odpadów selektywnie gromadzonych i odbieranych z terenu Szczecina - ok. 20 tys. ton rocznie.  Obecnie są one w większości transportowane do dwóch instalacji oddalonych od Szczecina o kilkadziesiąt kilometrów: w Leśnie Górnym i Łęczycy. Odbywa się to w ramach porozumień z Gminą Police i Gminą Stargard. 

   - Nie jest to rozwiązanie, które nas satysfakcjonuje – wyjaśnia Anna Szotkowska, Zastępca Prezydenta Szczecina. – Chodzi przede wszystkim o wysokie koszty jakie generuje przewożenie odpadów do innych gmin, ale także brak stabilności tego procesu, spowodowany m.in. ograniczonymi mocami przerobowymi tych instalacji czy też koniecznością ich modernizacji.

   Stały przyrost masy bioodpadów, znaczna odległość pomiędzy miejscem odbioru odpadów a instalacjami, a w konsekwencji – wzrastające koszty obecnego zagospodarowania tej frakcji, to tylko niektóre argumenty za budową własnej biokompostowni.  Bez rozwiązania kwestii przetwarzania bioodpadów nie da się również osiągnąć właściwych poziomów recyklingu, do czego, zgodnie z ustawą, zobowiązane są wszystkie gminy w Polsce.  Wyzwanie jest duże, bo wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych rośnie skokowo: od 35 proc. w roku bieżącym do 65 proc. w roku 2035.  Na gminy, którym się nie uda, nakładane będą karty pieniężne.

   Odpowiedzią na te bolączki będzie Szczecińskie Centrum Biorecyklingu, czyli ekologiczna i bezpieczna biokompostownia, zajmująca się przetwarzaniem szczecińskich bioodpadów. Jest to wspólne przedsięwzięcie Gminy Miasto Szczecin i Remondis Szczecin. Ma zostać zrealizowane w ramach spółki, powołanej po przyjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta.

   Wkład Miasta stanowić będzie działka przy ul. Gdańskiej. Powstanie tam dwustopniowa kompostownia tunelowa o wydajności 40 tys. ton rocznie. Kompostownia będzie w pełni zhermetyzowana, w 100 proc. spełniająca wymogi najlepszej dostępnej technologii oraz wymagania konkluzji BAT w zakresie przetwarzania odpadów na każdym z jego etapów, bez uciążliwości dla najbliższego otoczenia. Oznacza to, że cały proces przetwarzania bioodpadów będzie zamknięty - od momentu ich przyjęcia, do momentu wyjazdu produktu gotowego, czyli kompostu. Warunki zapewnione w instalacji i fazy jakim zostaną poddane odpady pozwalają na skuteczną deodoryzację i higienizację. Zostanie to osiągnięte m.in. poprzez   stosowanie płuczki wodnej i biofiltra, dwustopniowy system oczyszczania, dezodoryzowanie i neutralizowanie powietrza wydostającego się do atmosfery oraz oczyszczanie wody procesowej.

   Zakres planowanej działalności instalacji sprowadza się do przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów w specjalistycznych tunelach, gdzie następuje proces kompostowania. Celem całego procesu jest wytworzenie certyfikowanego kompostu – środka poprawiającego właściwości gleby, bogatego w substancje organiczne i niewydzielającego przykrych zapachów, który może być następnie sprzedany np. rolnikom.

   Planowany termin zrealizowania inwestycji i uruchomienia instalacji to przełom 2025/2026 r., a szacowane koszty inwestycji to 80 mln zł.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!