Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   Wstępne wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Wstępne wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

   Poznaliśmy wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych. Zakwalifikowani kandydaci muszą pamiętać by dopełnić niezbędnych formalności i potwierdzić wolę nauki w placówce, do której zostali przyjęci.

   W rekrutacji  na rok szkolny 2022/2023 wzięło udział 6921 kandydatów. W postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowano 5874 kandydatów.

    

   Liczba kandydatów zakwalifikowanych

   %

   Liceum Ogólnokształcące

   3108

   52,91

   Technikum

   2223

   37,84

   Branżowa Szkoła I stopnia

   543

   9,24

   Razem

   5874

    

    

   Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące oddziały:

   Pełna nazwa szkoły

   Oddział
   (profil/zawód)

   Liczba osób na jedno miejsce

   IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino

   lingwistyczny

   5,23

   Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym

   D - Technik Programista

   3,82

   IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino

   matematyczno-informatyczny

   3,47

   IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino

   medyczno-farmaceutyczny

   3,29

   I Liceum Ogólnokształcące

   1 b, biologiczno-medyczny

   2,93

   IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino

   prawno-kulturowy

   2,90

   XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

   1B - klasa medyczna - sekcja biologiczno-chemiczna

   2,88

   Technikum Organizacji i Zarządzania

   technik reklamy

   2,62

    

   Od dziś, tj. od 19 lipca do dnia 22 lipca do godz. 15:00, w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz oryginału wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także innych dokumentów wymaganych przez szkołę.  Co ważne, jeżeli kandydat nie potwierdzi woli nauki, nie zostanie przyjęty do szkoły, do której został zakwalifikowany.

   Ostateczne wyniki naboru właściwego poznamy 25 lipca 2022 r. do godz. 12:00.

   REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

   W przypadku kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z wybranych przez siebie szkół, 25 lipca 2022 r. na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty” dostępny będzie wykaz szkół, które nadal dysponują wolnymi miejscami. Rekrutacja na wolne miejsca będzie się odbywała bezpośrednio w szkołach - poza systemem elektronicznym.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!