Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   16°

   Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

   Darek Sadowski

   Darek Sadowski

   Liceum ogólnokształcące, technikum, a może szkoła branżowa? Przed absolwentami szkół podstawowych poważna decyzja, dotycząca wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

   Tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych to przedsięwzięcie, które jest sporym wyzwaniem dla wszystkich zainteresowanych – zarówno uczniów i ich rodziców, jak również dla samorządu i dyrektorów poszczególnych placówek. Wszystko za sprawą reformy oświaty, w wyniku której, część 6-latków obowiązkowo rozpoczęła naukę w szkołach podstawowych. Sytuacja sprzed wielu lat spowodowała, że dziś do klas I szkół ponadpodstawowych rekrutować się będzie łącznie 1,5 rocznika uczniów. Co za tym idzie placówki będą musiały przyjąć o wiele więcej osób niż standardowo.

   - Szczecin przygotowywał się do tego momentu od wielu lat. Wspólnie z dyrektorami naszych szkół analizowaliśmy wszelkie opcje, które pozwoliłby na pomieszczenie uczniówmówi Lidia Rogaś – zastępca prezydenta Miasta Szczecin.Z całą pewnością nie było to łatwe zadanie, jednak jestem przekonana, że wspólnymi siłami wypracowaliśmy optymalne rozwiązanie.

   W tym roku na potrzeby rekrutacji w prowadzonych przez Miasto Szczecin liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia przygotowanych zostało na rok szkolny 2023/2024 łącznie 6000 miejsc.

   - Jak pokazują przeprowadzone symulacje, powinno to zabezpieczyć miejsca dla tegorocznych kandydatów  - dodaje Iwona Potrykus – dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. - Niestety, należy mieć świadomość, że zwiększona liczba uczniów w rekrutacji może przełożyć się również na wydłużenie czasu pracy szkół, czy też zwiększenie liczebności poszczególnych klas.

   Oferta placówek

   W tym roku absolwenci szkół podstawowych mogą między innymi ubiegać się o miejsce w jednym z 18 szczecińskich liceów ogólnokształcących. Placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina, przygotowały szeroką ofertę klas i profili, dzięki której młodzi mieszkańcy Szczecina będą mogli rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

   Ciekawą propozycję przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej stanowią również technika i branżowe szkoły I stopnia. Od wielu już lat szczecińskie szkoły zawodowe oferują naprawdę wysoki poziom nauczania oraz pozwalają młodym ludziom na zdobycie konkretnych umiejętności cenionych na rynku pracy.

   Jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek

   Kandydaci powinni pamiętać o tym, że mają prawo do wyboru maksymalnie 3 szkół, w których mogą wskazać dowolną liczbę klas. Nie bez znaczenia pozostaje również kolejność, w której wpisane zostaną poszczególne placówki i oddziały. Na pierwszym miejscu powinna znaleźć się ta szkoła i ta klasa, w której uczeń najbardziej chciałby się uczyć.

   Jednak samo wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej nie wystarczy. Po dokonaniu formalności w systemie rekrutacyjnym, podanie należy wydrukować, podpisać (zarówno uczeń, jak i jego rodzice lub opiekunowie), a następnie złożyć komplet dokumentów w tradycyjnej, papierowej wersji w szkole, którą umieścili na pierwszym miejscu swojej listy.

   Istotne kryteria

   Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pod uwagę będą brane m.in. wyniki egzaminu ósmoklasisty, ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia ucznia i jego aktywność społeczna realizowana w formie wolontariatu.  Bardzo ważne będą również oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch z dwóch przedmiotów, które dyrektor danej szkoły ponadpodstawowej będzie brał pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych klas.

   W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych predyspozycji ucznia (na przykład klasy dwujęzyczne lub sportowe) bardzo ważne będą także wyniki uzyskane z tzw. sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

   Ważne terminy

   Zgodnie z harmonogramem, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się w najbliższy wtorek, tj. 9 maja. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia, na złożenie wymaganych dokumentów  będą mieć czas do 16 czerwca br.

   Z kolei absolwenci szkół podstawowych , którzy wybiorą oddziały dwujęzyczne, wstępne, sportowe oraz mistrzostwa sportowego (do których prowadzone są sprawdziany uzdolnień kierunkowych lub próby sprawności fizycznej), muszą pamiętać, że ostateczny termin złożenia dokumentów upływa już 31 maja 2023 r.

    Następnie, wszyscy kandydaci będą zobowiązani do uzupełnienia swojego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Czas na dopełnienie tych formalności przypadnie od 23 czerwca do 10 lipca br. Co istotne, w tym terminie będzie istniała również możliwość dokonania zmiany wybranych przez kandydata szkół i oddziałów.

   Ostateczne wyniki tegorocznego naboru do szkół poznamy 21 lipca 2023 r.

   Gdzie szukać informacji

   Szczegółowe informacje o tegorocznym naborze do szkół ponadpodstawowych, tradycyjnie już, dostępne są na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa/. To właśnie w tym miejscu, wszyscy zainteresowani znajdą nie tylko dokładną ofertę poszczególnych szkół, ale również szczegółowy harmonogram rekrutacji, analizę liczby punktów w poprzednim postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokładne informacje o zasadach i kryteriach naboru. W tym samym miejscu dostępna będzie także instrukcja dotycząca postępowania rekrutacyjnego.

    

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!