Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Rekrutacje do klas I SP i przedszkoli publicznych na rok szkolny 2024/2025

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Początek marca w Szczecinie, to czas gdy rusza większość rekrutacji do publicznych placówek oświatowych. W tym roku, rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 4 marca.

   Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice mogą  skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajdują się również między innymi informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferta.

   Rekrutacja do przedszkoli

   - Przed rekrutacją, tak jak w poprzednich latach, rodzice obecnych przedszkolaków mogą potwierdzić chęć kontynuowania nauki dziecka w wybranej placówce - mówi Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. - Na złożenie stosownego wniosku u dyrektora swojej placówki w tym roku mają czas do 3 marca br.

   Tegoroczna rekrutacja na wolne miejsca w placówkach rozpocznie się 4 marca br. Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice będą mieli czas do 22 marca br.

   W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział dzieci urodzone w latach  2018-2021 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

   Nabór do klas I szkół podstawowych

   4 marca 2024 r. rozpocznie się również rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych.

   W głównej mierze, dotyczy ona dzieci urodzonych w 2017 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym - tłumaczy Marta Kufel. - Jednak do  I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie, czyli urodzone w 2018 roku.

   Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6  lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Co ważne, w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

    

   HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

   - 04-22.03.2024 r.  – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

   - 25.03-12.04.2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
   do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

   - 15.04.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

   - 16-19.04.2024 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

   - 24.04.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

    

   HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

   - 04-20.03.2024 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz
   z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

   - 06-13.03.2024  r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej SPORTOWEJ, MISTRZOSTWA SPORTOWEGO lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

   - 14.03.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

   - 20-29.03.2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjedzie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

   - 12.04.2024 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów.

   - 15-16.04.2024 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego.

   - 17.04.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!