Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   11°

   Dzień Edukacji Narodowej 2022

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Dzień Edukacji Narodowej 2022

   Są odpowiedzialni za przyszłość i sukcesy tysięcy młodych mieszkańców Szczecina. Uczą, wspierają i służą dobrym słowem i niezbędną pomocą. Nauczyciele - bo o nich mowa - świętują dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji warto kolejny raz podkreślić trud pracy pedagogów i wyzwania, z którymi mierzą się na co dzień.

   W roku szkolnym 2022/2023 w Szczecinie pracuje 5824 nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach placówek oświatowych. To właśnie na ich barkach na co dzień spoczywa ogromna odpowiedzialność za los blisko 55 000 młodych mieszkańców naszego miasta – między innymi wykształcenie, przyszłość oraz postrzeganie świata. Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją, aby im za to po raz kolejny podziękować i docenić ogrom pracy, który wykonują każdego dnia.

   Poważne wyzwania

   Nikt nie powinien mieć najmniejszych wątpliwości, że praca wykonywana przez nauczycieli jest niezwykle wymagająca. Oprócz codziennych wyzwań, otaczająca nas rzeczywistość nieprzerwanie od kilku lat dostarcza kolejnych sytuacji, którym pedagodzy muszą stawić czoła. Wcześniej były to reformy systemu oświaty, zdalne nauczanie i pandemia COVID-19. Dziś z kolei to podwójne roczniki, przepełnione placówki oświatowe oraz uciekający przed wojną uczniowie z Ukrainy, którzy trafili do naszych szkół i przedszkoli.

   Na pedagogach spoczywa jeszcze większa niż dotychczas odpowiedzialność. Pomimo licznych trudności, nasi nauczyciele doskonale wywiązują się ze swoich obowiązków i prowadzą swoich młodych podopiecznych w taki sposób, by ci mogli się jak najlepiej rozwijać. Dodatkowo, wielu z nich wykazuje się niezwykłą kreatywnością i ogromnym zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć, jednocześnie starając się by uczniowie możliwe jak najmniej odczuli negatywnie skutki nowej rzeczywistości. Świadczą o tym chociażby dobre wyniki osiągane przez szczecińskich uczniów podczas różnorodnych konkursów i olimpiad czy też egzaminów zewnętrznych.

   Docenić najlepszych

   I właśnie dlatego tym najbardziej zaangażowanym w swoją pracę i wyróżniającym się nauczycielom, kolejny rok z rzędu, decyzją prezydenta Miasta, zostały przyznane dodatkowe nagrody pieniężne. W tym roku otrzyma je 4664 nauczycieli, którzy byli zatrudnieni w roku szkolnym 2021/2022 w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, aktywnie przepracowali w nich co najmniej rok i nadal są zatrudnieni w jednej ze szczecińskich publicznych szkół.

   Szczecin dostrzega wagę kształcenia w życiu naszej lokalnej społeczności. Dziś po raz kolejny chcemy podziękować nauczycielom za ich pracę. Za ich determinację oraz wytrwałośćmówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Od zawsze podkreślam, jak bardzo cenię naszych pedagogów i ich ogromne zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Jednocześnie uważam, że choć nauczyciele stanowią jedną z najważniejszych grup zawodowych w naszym kraju, są równocześnie najmniej doceniani. Niestety już dziś prowadzi to do sytuacji, gdy odchodzących z pracy nauczycieli nie ma kto zastąpić, ponieważ coraz mniej osób planuje związać swoją przyszłość z tym wyjątkowym zawodem. W mojej ocenie, należy dążyć do natychmiastowego podniesienia atrakcyjności i prestiżu zawodu nauczyciela, gdyż tylko w ten sposób możemy zagwarantować naszym dzieciom odpowiedni start w dorosłe życie.

   Jednak wspomniane wcześniej nagrody to nie jedyne wyrazy uznania kierowane do szczecińskich nauczycieli. Jak co roku, podczas uroczystości odbywającej się w Teatrze Lalek „Pleciuga” wręczone zostanały również tradycyjne nagrody Prezydenta Miasta dla wyróżniających się pedagogów. Otrzymało je:

   - 29 dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

   - 26 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych,

   - 71 nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,

   - 33 nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących i technikach,

   - 36 nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół ogólnokształcących i zawodowych,

   - 17 nauczycieli zatrudnionych w szkołach specjalnych,

   - 8 nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, wychowawczych i artystycznych.

   Przyznana została także jedna Nagroda Oświatową Prezydenta Miasta Szczecin „Pierwszy wśród równych” dla najwybitniejszego nauczyciela czynnego zawodowo. W tym roku, to wyjątkowe wyróżnienie zostało przyznane Panu Tomaszowi Obiale - nauczycielowi języka angielskiego, który na co dzień pracuje w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adam Asnyka. Zwycięzca, tradycyjnie już, otrzymał Statuetkę „PRIMUS INTER PARES” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł.

   Miejskie nakłady na oświatę

   Pomimo niewątpliwie skomplikowanej sytuacji budżetowej Miasta, oświata to niezmiennie od wielu lat jedno z największych zadań realizowanych przez Gminę.

   Edukacja  stanowi obszar, na który jako Miasto przeznaczamy rokrocznie najwięcej pieniędzy. Niemniej, o ile samorząd dba o bazę oświatową oraz warunki pracy, o tyle nie ma wpływu na kwestie programowe i wynagrodzenia nauczycieli, za co odpowiada strona rządowa. Obecnie subwencja oświatowa przekazywana nam przez rząd nie wystarcza nawet na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli. Oznacza to, że samorządy płacą za to, co w rzeczywistości powinien finansować rząd – mówi Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

   Tylko w tym roku szeroko rozumiane „wydatki na oświatę” wyniosą ponad 907 mln złotych. Dodatkowo, Miasto nieustannie inwestuje także w rozwój szkół i placówek oświatowych. Na cel w 2022 roku przeznaczono ok. 60 mln złotych na różnego rodzaju inwestycje oświatowe. Zaliczają się do nich między innymi remonty oraz modernizacje placówek oświatowych. Jednocześnie szacuje się, że tylko w 2022 roku Szczecin dołoży z własnych pieniędzy blisko 280 milionów złotych do zadań związanych z kształceniem młodych ludzi.

   Kompleksowe działania pozwalające odwrócić negatywne tendencje w zatrudnianiu nauczycieli powinny zostać podejmowane przede wszystkim na szczeblu centralnym, a nie samorządowym. Jednak w celu usprawnienia tej trudnej sytuacji oświatowej, Prezydent Miasta wraz z innymi samorządami zrzeszonymi w Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich zaproponował podjęcie działań naprawczych w postaci pakietów projektów ustaw.

   Zaproponowano między innymi projekt ustawy, który zakłada podwyższenie subwencji oświatowej do poziomu 3 % PKB. Takie działania są konsekwencją niedofinansowania zadań oświatowych ze środków państwowych. Otrzymywana subwencja oświatowa nie dość, że nie pokrywa wydatków oświatowych, to nie wystarcza nawet wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. Gmina otrzymuje w części oświatowej subwencji ogólnej kwotę, która tylko w około 70 % pokrywa wynagrodzenia wszystkich pracowników oświaty. Pozostałą część (tj. około 30 %) co roku uzupełnia Miasto.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!