Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   16°

   #mikroDOTACJE 2023 - trwa nabór

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   #mikroDOTACJE 2023 - trwa nabór

   Przypominamy. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin zaprasza szczecińskie organizacje pozarządowe do składania ofert w drugim naborze wniosków w programie #mikroDOTACJE 2023.

    

   Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz szczecinian mogą już składać wnioski o realizację mikrodotacji. Nabór trwa do 17 września 2023 roku. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 25 września 2023 do 17 grudnia 2023.

    

   W roku 2023 na realizację inicjatyw w programie #mikroDOTACJE 2023 przeznaczono 80 000 zł. W naborze 1 rozdysponowano kwotę 40.000 zł, na inicjatywny w naborze 2 przeznaczone zostało 40.000 zł.  W szczególnych przypadkach, Komisja Oceny Wniosków, może zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu środków finansowych w danym naborze. Minimalna kwota dofinansowania mikrodotacji wynosi 1.000,00 zł brutto, a maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 3.000,00 zł brutto. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu finansowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikrodotacji.

    

   Za działania priorytetowe w naborze drugim uznaje się prowadzenie inicjatyw na terenach rewitalizacyjnych określonych przez Gminę Miasto Szczecin, inicjatywy na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży szkolnej, inicjatywy realizowane przez młode organizacje pozarządowe. W roku 2023 skupiamy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań oraz proponowanych zmianach jakie organizacje chcą wprowadzić poprzez swoje działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

    

   Zapraszamy do składania ofert.

   Więcej:

   https://mikrodotacje.pl/zloz-wniosek

    

   Program #mikroDOTACJE 2023 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin, na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!