Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   11°

   Zostaw 1,5 % swojego podatku w Szczecinie!

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   Zostaw 1,5 % swojego podatku w Szczecinie!

   W tym roku mieszkańcy będą mogli zgłaszać i głosować na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego według nowych zasad. Poznaj najważniejsze z nich!

   W tym roku nabór  projektów w ramach SBO rozpocznie się już 14 marca i potrwa do 13 kwietnia 2023 r. Wystarczy mieć pomysł na inwestycje lub działanie, zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w podanym terminie zgłosić swój wniosek do magistratu. Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

   W nowym regulaminie SBO pojawia się inny niż dotychczas podział środków: 70% puli zostanie przeznaczone na projekty lokalne, a 30% na – „Zielone SBO” – czyli projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Wartość każdego z projektów Zielonego SBO nie może być wyższa niż 50% całości środków SBO przeznaczonych na realizację tych projektów. Wszystkie zgłoszone projekty mogą być realizowane na terenach należących do gminy, lub spółdzielni mieszkaniowych.

   - Nowe zasady zostały wypracowane dla mieszkańców i wspólnie z nimi – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Mamy nadzieję, że nowa kategoria projektów „zielonych” spełni swoje zadanie i jeszcze bardziej zazieleni nasze miasto.

   Nowym rozwiązaniem jest również: możliwość głosowania wyłącznie elektronicznie (co jest ekologiczne, pozwoli na szybkie poznanie wyników, ogłoszenie zwycięzców oraz wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo danych osobowych). Osoby, które będą chciały skorzystać z pomocy podczas oddawania swoich głosów będą mogły skorzystać z infolinii i pomocy pracowników urzędu podczas dyżurów konsultacyjnych. Każdy głosujący będzie dysponował 2 głosami: 1 na projekt lokalny i 1 na projekt Zielonego SBO. Głosować może każdy mieszkaniec Szczecina, bez względu na wiek i miejsce zameldowania.

   Projekty zweryfikowane w Urzędzie rozpatrywać będzie Rada. W skład Rady wejdą: przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedli, mieszkańcy i przedstawiciele jednostek miejskich. Odwołania przekazywane będą do Komisji składającej się z przedstawicieli Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta oraz autorów zwycięskich projektów poprzednich decyzji SBO. 

   Nabór projektów startuje już 14 marca i potrwa do 13 kwietnia. Zapraszamy!

   Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 17 200 000 zł ( w tym projekty Zielone SBO - 5 160 000 zł, projekty lokalne -12 040 000 zł).

   Więcej:
   www.sbo.szczecin.eu

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!