Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Zmiany w parkowaniu przegłosowane

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Zmiany w parkowaniu przegłosowane

   Abonament miesięczny dla firm - bez ograniczeń, wydłużenie czasu płatnego parkowania w Strefie Zamieszkania Stare Miasto, PPN Trasa Zamkowa dostępny dla posiadaczy Karty Stare Miasto.

   Rady Miasta Szczecina na dzisiejszej sesji przyjęła trzy uchwały zmieniające zasady parkowania.

   Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

   Najważniejsza dotyczy abonamentów miesięcznych dla osób prawnych (firm) i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej z siedzibą w Szczecinie. Obecnie podmioty te mają prawo do zakupu abonamentu miesięcznego tylko na jeden pojazd. Uchwała zmieniająca uchwałę o SPP znosi to ograniczenie. Szczecińskie firmy, instytucje będą mogły kupować abonament miesięczny dla dowolnej liczby należących do nich pojazdów.

   Nowela „przenosi” z podstrefy A do podstrefę B ulice Unisławy (od Wielkopolskiej do Felczaka) oraz Narutowicza (od al. Piastów do Potulickiej).

   Ponadto włącza do podstrefy B ulice Legionów Dąbrowskiego (od Alei Bohaterów Warszawy do ul. Przecznica) oraz Swarożyca (od Parkowej do ul. Szarotki).

   „Proponowane zmiany (…) są odpowiedzią na głosy mieszkańców i przedsiębiorców korzystających ze strefy płatnego parkowania w Szczecinie” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

   Zmiany w Strefie Zamieszkania Stare Miasto

   Nowela uchwały o SZSM także jest uzasadniona głosami mieszkańców oraz Rady Osiedla Stare Miasto.

   Przede wszystkim zmienia godziny poboru opłat za postój w Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Parkowanie będzie tam płatne od 8.00 do 22.00 przez wszystkie dni tygodnia, a nie jak obecnie – od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

   Po drugie - włącza do obszaru abonamentowego SZSM trzy ulice znajdujące się w granicach SPP: Panieńską, Księcia Mściwoja II oraz fragment ulicy Kuśnierskiej (pomiędzy Grodzką i Panieńską).

   Mieszkańcy  obszaru abonamentowego SZSM (a więc także niebawem trzech w.w. ulic) są uprawnieni do zakupu Karty Stare Miasto, która daje prawo do parkowania w całej Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Koszt Karty Stare Miasto: 180 zł/6 miesięcy, 360 zł/rok.

   Trzecia nowela zmienia uchwałę w sprawie płatnych parkingów niestrzeżonych, ale w istocie również dotyczy Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Mianowicie zwalnia posiadaczy Karty Stare Miasto z płacenia za postój na płatnym parkingu niestrzeżonym pod Trasą Zamkową.

   Jest też poprawka dotycząca osób uprawnionych do zakupu Karty Stare Miasto. § 4 ust. 1 Regulaminu SZSM otrzymuje brzmienie:

   „1. Mieszkaniec, zamieszkały pod jednym z adresów w obszarze abonamentowania,

   wskazanym w Załączniku Nr 2 do uchwały, będący równocześnie właścicielem pojazdu, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, lub dysponujący tym pojazdem na podstawie umowy kredytu, leasingu, najmu długoterminowego, bądź na podstawie innego tytułu prawnego, może nabyć nie więcej niż jedną kartę Stare Miasto, zgodnie z zasadą jeden pojazd na jeden lokal.”

   Dodanie słów „bądź na podstawie innego tytułu prawnego” umożliwi zakup Karty Stare Miasto osobom dysponują pojazdem np. na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, przewłaszczenia.

   Wszystkie trzy uchwały wejdą w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   Więcej informacji na temat

   Strefy Płatnego Parkowania

   Strefy Zamieszkania Stare Miasto

   Płatnych parkingów niestrzeżonych

   na stronie: spp.szczecin.pl

   Załączniki

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!