Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Żagle 2023. O nasze bezpieczeństwo zadba straż miejska

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Żagle 2023. O nasze bezpieczeństwo zadba straż miejska

   Żagle 2023 – to wydarzenie o charakterze morskim, które zbliży mieszkańców i turystów do żeglarskiego świata. Imprezę zabezpieczać będzie m.in. 168 strażników miejskich.

   Cumujące po obu stronach Odry imponujące żaglowce zadbają o morski klimat. Wydarzenie będzie także ogromnym rodzinnym świętem, które będzie obfitowało w ciekawe aktywności – strefy: Food Truck, Craft Beer Zone, Sportu i Dziecięca oraz wesołe miasteczka w tym Holiday Park z największym kołem młyńskim w Polsce.

   Wydarzenie będzie koncentrowało się głównie na Łasztowni i będzie trwało od 18 do 20 sierpnia. Chcąc zachować płynność ruchu ulicznego wzdłuż ulicy Jana z Kolna, na tarasie Wałów Chrobrego pojawią się stoiska sprzedażowe, a na Placu Mickiewicza przygotowane zostaną strefy aktywności dla dzieci. Na Łasztowni i Wyspie Grodzkiej będziemy mogli uczestniczyć w koncertach, warsztatach i sportowych zawodach. Muzyka szantowa będzie rozbrzmiewać ze sceny ulokowanej przy pomniku Centaura.

   Zabezpieczenie tak wielkiej imprezy przez wszystkie zaangażowane służby, w tym Straż Miejską Szczecin wiąże się z wieloma aspektami ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Niestety związane jest to z różnego rodzaju potencjalnymi zagrożeniami, jak :

   1. Zakłócanie porządku publicznego na terenie imprezy.
   2. Nieprawidłowe parkowanie pojazdów na terenach wokół imprezy.
   3. Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi (ogródki piwne).
   4. Możliwość popełniania wybryków o charakterze chuligańskim oraz niszczenie urządzeń użyteczności publicznej.
   5. Zagrożenie terrorystyczne.

   W tym celu będą podjęte następujące działania:

   1. Zapewnienie porządku publicznego w miejscu imprezy ze szczególnym uwzględnieniem terenów przy Odrze .
   2. Ograniczenie w maksymalnym stopniu nieprawidłowego parkowanie w obrębie miejsca imprezy.
   3. Zapobieganie wybrykom chuligańskim popełnianym przez grupy młodzieży, szczególnie związanych z wykroczeniami społecznie uciążliwymi.
   4. Ujawnianie i ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń, w tym nieletnich sprawców czynów karalnych lub zagrożonych demoralizacją.
   5. Zapobieganie i egzekwowanie przepisów Prawa o Ruchu Drogowym- szczególnie zakaz ruchu i wjazdu.
   6. Zapobieganie i egzekwowanie przepisów dot. niszczenia urządzeń użyteczności publicznej.
   7. Wspieranie działań służb ochrony na barierach zamykających ruch kołowy.

   SIŁY I ŚRODKI

   Przy zabezpieczeniu imprezy "Żagle2023" w dniach 18.08-20.08.2023 pracować będzie 168 strażników miejskich (75 patroli - w systemie rotacyjnym)

   SIŁY I ŚRODKI - przeznaczone do dyspozycji dyżurnego SM

   42 strażników miejskich/21 patroli- w systemie rotacyjnym
   2 motorówki codziennie na dwie zmiany / 3 strażników wodnych+policjant
   radiowozy- codziennie 21-23, do patrolowania pozostałej części miasta-5-6

   ZADANIA DLA SŁUŻBY

   1. Podejmowanie interwencji po ujawnieniu wykroczenia lub ujęcie sprawcy przestępstwa.
   2. Obserwacja terenu na wyznaczonym odcinku oraz informowanie sztabu o wszelkich spostrzeżeniach mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny.
   3. Udzielanie niezbędnych informacji oraz pomocy uczestnikom imprezy np. o punktach medycznych, informacyjnych, izbie dziecka, itp. lub zwracać się do sztabu o informacje.
   4. Zwracanie uwagi i reagowanie na osoby posiadające niebezpieczne przedmioty, w tym szklane pojemniki /butelki/.
   5. Zapewnienie doraźnej ochrony przedstawicielom władz samorządowych i państwowych przebywających na odcinkach patrolowania.
   6. Reagowanie na nieprawidłowe parkowanie, włącznie z odholowaniem pojazdów wyczerpujących znamiona art. 130a Prawo o Ruchu Drogowym ( patrole wyznaczone do holowania).
   7. Obserwacja miejsc sprzedaży alkoholu pod kątem zakupu przez nieletnich.
   8. Niedopuszczenie do spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a w szczególności w miejscu odbywania się imprezy.
   9. Kontrola punktów handlowo – gastronomicznych pod kątem publicznego odtwarzania muzyki w rejonie imprezy- dotyczy właścicieli punktów, którzy nie mają na to zgody a wystawiają głośniki na zewnątrz obiektów/.
   10.Egzekwowanie od ochrony ogródków piwnych przestrzegania zakazu wynoszenia alkoholu poza miejsce wyznaczone do spożywania.
   11. Na koniec działań obowiązkowa kontrola rejonu – sprawdzenie czy nie znajdują się na nim osoby potrzebujące pomocy medycznej czy transportu do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

   - Przypominamy i apelujemy do wszystkich uczestników, gości, turystów w celu zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym i uniknięcia przykrych niespodzianek np. po powrocie z imprezy i stwierdzenia braku pojazdu (bo został np. odholowany przez lawetę) o uważne zapoznawanie się z obowiązującą organizacją ruchu, zwracanie uwagi na postawione nowe znaki na czas trwania imprezy i korzystanie (jeśli to możliwe) z komunikacji transportu publicznego - mówi st. insp. Joanna Wojtach, Rzecznik Straży Miejskiej Szczecin

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!