Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   16°

   Za nami XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   Za nami XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin

   Radni obradowali m.in. nad planem sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, który będzie obowiązywał od 1 września 2023 r., sprzedażą Olejarni na ul. Dębogórskiej, czy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

   Nowy plan

   Podczas dzisiejszej sesji radni jednogłośnie przyjęli plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Centrum - Podhalańska” i Golęcino – Gocław – Strzałowska”. Oba plany dotyczą północy Miasta.

   Dofinansowanie ZFF

   Podczas dzisiejszej sesji radni wyrazili także zgodę na dofinansowanie działalności Zamku Książąt Pomorskich w zakresie realizacji zadań Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film", czyli inicjatywy wspierającej rozwój produkcji audiowizualnej w naszym regionie.

   ZFF poprzez swoje działania stanowi m.in. skuteczne narzędzie budowania marki regionu poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje regionalny product placement. Dodatkowo, działania podejmowane przez ZFF służą również aktywizacji lokalnego rynku usług. Tegoroczna kwota dofinansowania wyniesie 200 000 złotych.

   Oświata

   Podczas XLVI zwyczajnej sesji, radni pochylili się również nad tematami oświatowymi. W trakcie posiedzenia, między innymi ustalono plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, który będzie obowiązywał od 1 września 2023 r. Podjęcie tego działania było niezbędne z uwagi na konieczność wpisania nowopowstałych w Szczecinie ulic do obwodów poszczególnych publicznych szkół podstawowych. Dodatkowo zmieniono także obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych.

   Radni uchwalili również między innymi zmianę stawki żywieniowej, obowiązującej w miejskich żłobkach. Zgodnie z nowoprzyjętymi regulacjami stawka żywieniowa w żłobku jednozmianowym wyniesie 9 zł, natomiast w żłobku dwuzmianowym – 9,5 zł. Wypływ na podjęcie takiej decyzji miał wzrost cen towarów i usług, w tym wzrost cen żywności.

   Stara olejarnia na sprzedaż

   Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż oraz podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży netto nieruchomości z 50% do 99%. Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,4760 ha wpisana jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, może być przeznaczona pod tj. pod zabudowę usługową, dopuszcza się również zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

   Więcej:

   https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50509.asp?kadencja=VIII&sesja=391

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!