Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   Za nami XLII zwyczajna sesja Rady Miasta

   Darek Sadowski

   Darek Sadowski

   Za nami XLII zwyczajna sesja Rady Miasta

   Zmienione zasady korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych, nowy cennik za przewozy taksówkami i przyjęcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin – to najważniejsze postanowienia radnych z dzisiejszego posiedzenia Rady Miasta.

   PPN

   Radni przyjęli uchwałę ws. ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych i tym samym naprawili błąd w dotychczas obowiązującym regulaminie PPN, gdzie opłatę dodatkową zdefiniowano jako „karę umowną”.

   Podwyżki opłat za taksówki

   Na wniosek szczecińskich taksówkarzy radni określili maksymalne stawki za przejazdy. Po zmianach ceny w pierwszej taryfie będą wynosić 4 zł (dotąd - 3 zł), a w drugiej taryfie 6 zł (dotąd- 4,5 zł). Opłata początkowa wzrośnie z dotychczas obowiązujących 7 zł do maksymalnie 10 zł, a stawka za godzinę postoju nie zmieni się i będzie wynosić 40 zł.

   Plan zaopatrzenia w ciepło i nie tylko

   Radni przegłosowali również „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin”. Dokument  ten  na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera charakterystykę gminy w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw i określa, w założonym okresie 15 lat, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposoby ich pokrycia.

   Pozostałe uchwały

   Podczas sesji zapadły również decyzje dot. m.in.: lokalizacji kasyn, rozszerzenia planu nadzoru nad żłobkami i przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

    

   Szczegółowe informacje dot. poszczególnych uchwał oraz wyniki głosowań znajdują się tutaj.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!