Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   Wybory do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Wybory do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

   K O M U N I K A T

   w sprawie udostępnienia spisu uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w dniu 24 września 2023 r. z terenu Gminy Miasto Szczecin

   Prezydent Miasta Szczecin informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w pokoju nr 389 (3 piętro) w dniach 25.08.2023 r. – 01.09.2023 r. zostanie udostępniony do wglądu spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, które odbędą się w dniu 24 września 2023 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, ul. Chmielewskiego 22a/9, 70-028 Szczecin. Wgląd do dokumentu będzie możliwy w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

   Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) członkami Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uprawnionymi do głosowania są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a także osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, płacące podatek na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz członkowie właściwych ze względu na siedzibę, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!