Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Trwa nabór na ławników sądowych

   Darek Sadowski

   Darek Sadowski

   Trwa nabór na ławników sądowych

   210 ławników poszukują szczecińskie sądy rejonowe i okręgowe na kadencję 2024-2027.  Zgłoszenia przyjmowane będą do końca czerwca br.

   Żeby zostać ławnikiem sądowym należy spełnić szereg wymagań, w tym m.in. posiadać obywatelstwo polskie; od ponad roku być zatrudnionym lub zamieszkiwać w Szczecinie; mieć ukończone 30 lat, ale nie więcej jak 70 lat; posiadać wykształcenie średnie.

   Kto może zgłosić kandydata?

   Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

   Jak dokonać zgłoszenia?

   Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

   Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca br.

   Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, pok. 289 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 4245226 oraz 91 4245229.

    

   Szczegóły na stronie: www.szczecin.pl/wybory

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!