Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Szczecin: Wspólnie dbamy o mieszkańców

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Szczecin: Wspólnie dbamy o mieszkańców

   Zmiany jakie zachodzą w społeczeństwie stawiają przed nami nowe wyzwania w kontekście zapewnienia odpowiedniego wsparcia mieszkańcom miasta. System pomocy w Szczecinie jest stale rozwijany, aby sprostać tym wyzwaniom.  

   Szczecin, tak jak inne miasta w Polsce, staje przed coraz większym wyzwaniem zapewnienia wsparcia rosnącej populacji osób cierpiących na choroby otępienne. Systematycznie rozwijane są formy wsparcia dla niesamodzielnych osób. Pamiętamy także o rodzinach i bliskich, którzy sprawują opiekę nad chorymi. W 2018 wprowadzone zostało unikatowe w skali kraju świadczenie pieniężne - „Bon Opiekuńczy: Alzheimer 75”. Głównym założeniem jest udzielanie pomocy opiekunom osób starszych, które ukończyły 75 rok życia i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Obecnie wsparcie wypłacane jest w maksymalnej kwocie 2000 złotych rocznie. Łącznie od momentu jego wprowadzenia do opiekunów osób starszych trafiło 8,5 mln złotych.

   W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na miejsca opieki dla osób starszych od 2014 roku w Szczecinie tworzone są mieszkania chronione wspomagane zapewniające całodobową opiekę. Jest to także uzupełnienie opieki świadczonej w domach pomocy społecznej. Mieszkania tworzone są we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego oraz Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych.

   - Pozyskujemy także środki zewnętrzne na ich dostosowanie i wyposażenie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował projekt „Cztery kąty na trzeci wiek” w ramach którego powstały trzy mieszkania wspomagane dla osób starszych - powiedział Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. 

   W sumie przygotowano w tych mieszkaniach 19 miejsc dla seniorów. Wartość całego projektu wyniosła ponad 4,5 mln złotych, a wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to niemal 3,9 mln złotych. Obecnie w Szczecinie funkcjonuje 10 tego typu mieszkań, w których łącznie znajduje się 71 miejsc całodobowej opieki dla seniorów.
    

   - W ostatnich latach na mapie Szczecina pojawiły się dwa miejsca, które nie tylko oferują poradnictwo czy fachowe wsparcie, ale także organizują i kreują ciekawe wydarzenia oraz sposoby spędzania wolnego czasu. Mowa tu o Centrum Seniora oraz Centrum Inicjatyw Rodzinnych - dodał Maciej Homis. 

   W Centrum Seniora prowadzone są ciekawe spotkanie, zajęcia aktywizujące osoby starsze, zajęcia sportowe, organizowane są wspólne wycieczki czy wyjazdy. Działanie Centrum okazało się także nieocenione w czasie pandemii koronawirusa kiedy wspólnie ze stowarzyszeniem Polites skupiało działania wolontariuszy, niosących pomoc osobom starszym.

   W Centrum Inicjatyw Rodzinnych poza pełną informacją o formach wsparcia oferowanych rodzinom, można też spędzić czas na ciekawych spotkaniach i warsztatach. CIR współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami działającymi na terenie naszego miasta. Na miejscu odbywają się warsztaty kierowane i dostosowane do różnych grup odbiorców z zakresu psychologii, komunikacji, czy porad prawnych. Prowadzone są zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży czy kursy pierwszej pomocy. Centrum organizuje także wiele wydarzeń i imprez plenerowych dla mieszkańców miasta. Najważniejsze to Dni Rodziny czyli weekend, podczas którego celebrowane są trzy święta – Dzień Mamy, Dzień Dziecka i Dzień Taty. Centrum było także współorganizatorem konferencji, warsztatów i spotkań w ramach II Tygodnia Praw Dziecka w Szczecinie.

   Pomoc w obliczu wojny

   W 2022 wszyscy stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem zapewnienia odpowiedniego wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy musieli uciekać ze swojego kraju przed trwającą wojną. Zaledwie dwa tygodnie po zaostrzeniu konfliktu w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 uruchomione zostało Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie. Można było tu uzyskać kompleksowe i aktualne informacje dotyczące m. in. procedur urzędowych, pośrednictwa i dostępu do runku pracy czy pomoc psychologiczną. W budynku swoje biuro miał Konsul Honorowy Ukrainy, a Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadziło świetlicę dla najmłodszych. Dzięki temu ich rodzice mogły spokojnie załatwić niezbędne sprawy, a dzieci miały szansę na chwilę zabawy. W Centrum funkcjonował też magazyn i punkt wydawania pomocy rzeczowej.

   Tylko w pierwszym roku funkcjonowania ze wsparcia informacyjnego i psychologicznego skorzystało 15 725 osób, z pośrednictwa pracy - 6135 osób. Pomocy rzeczowej udzielono 15 657 osobom, a w świetlicy opiekę znalazło 7400 dzieci.
    

   - Pomoc była kontynuowana w ramach projektu „Ukraina bliżej nas” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach działań oferowane było przede wszystkim wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. Ponadto organizowano także kursy językowe (również rozszerzone na poziomie B1), wspólne wyjazdu terapeutyczne czy kursy pierwszej pomocy.  Ze wsparcia skorzystało ponad 1100 obywateli Ukrainy - zaznaczył Maciej Homis.

   Pomimo zakończenia projektu w Centrum dalej oferowane jest wsparcie psychologiczne, na miejscu funkcjonuje świetlica prowadzona przez TPD i otwarty jest punkt wsparcia rzeczowego.

   Rozwój wsparcia dzięki funduszom

   Wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej pozwala rozbudowywać system wsparcia oferowanego mieszkańcom naszego miasta. W ostatnich latach, wspólnie z wieloma instytucjami i organizacjami realizowany był szereg projektów, w których pomocą otaczane były różne grupy mieszkańców Szczecina i województwa.

   - W ramach projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowano wsparcie w formie usług opiekuńczych, usług asystenta osób niesamodzielnych, pomoc w formie opieki wytchnieniowej oraz szeroko rozumiane poradnictwo dla opiekunów osób niesamodzielnych – także tych z chorobami otępiennymi. W ramach projektu prowadzona była także wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego - powiedział Maciej Homis. 

   Działania realizowane były od 2020 roku, łącznie ze wsparcia we wszystkich zadaniach skorzystało ponad 2500 mieszkańców Szczecina i województwa. Wartość projektu to ponad 14 mln złotych, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło niemal 12 mln złotych.

   W projekcie Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie realizowane były usługi środowiskowe, opiekuńcze oraz usługi wsparcia rodziny i dzieci w pieczy zastępczej m. in. w formie rozwoju placówek wsparcia dziennego, tworzenia nowych placówek, szkoleń dla opiekunów czy usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. Projekt realizowany był od 2019 roku, jego wartość wyniosła prawie 10 mln złotych (dofinansowanie to niemal 8,5 mln zł.). Z pomocy skorzystało ponad 1600 mieszkańców.

   Z kolei w projekcie „Kreator bezpieczeństwa” realizowanym przez MOPR tworzone i prowadzone były mieszkania chronione dla seniorów, realizowano wsparcie w formie usług opiekuńczych, organizowano szkolenia dla nowych kandydatów na rodziców zastępczych i tworzono nowe formy pieczy zastępczej. Wartość projekty wyniosła niemal 5 mln zł, dofinansowanie w tym przypadku to nieco ponad 4 mln zł. Ze wsparcia we wszystkich zadaniach skorzystało 220 mieszkańców.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!