Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Szczecin Ukrainie: PESEL dla uchodźców

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Od środy, 16 marca 2022 w Urzędzie Miasta Szczecin uchodźcom z Ukrainy będą nadawane numery PESEL, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

   Określone w ustawie zasady zalegalizowania pobytu dotyczą obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski  bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z tego samego powodu przybyli do Polski. Te osoby mogą wystąpić o nadanie numeru PESEL zgodnie z nowymi przepisami.

   - Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy trzeba złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy, w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika urzędu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę - informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. 

   Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek odciski palców, na potrzeby dokumentu biometrycznego. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia i osób od których fizycznie jest to niemożliwe.

   Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać: dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku osób poniżej 18. roku życia – także dokument potwierdzający urodzenie. Co ważne, może być to także dokument unieważniony.

   - Jeśli osoba wnioskująca o PESEL nie posiada żadnych dokumentów, składa jedynie oświadczenie, jednak pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - mówi Paulina Łątka.

   Do złożenia wniosku niezbędne jest także zdjęcie. Można je będzie wykonać bezpłatnie w Urzędzie Miasta.

   Po rejestracji każda osoba otrzyma:

   - mobilny dokument tożsamości dla obywatela Ukrainy,
   - papierowe powiadomienie o nadaniu numeru PESEL,
   - dostęp do profilu zaufanego, który umożliwi załatwienie wielu spraw urzędowych przez internet.

   Wzory wniosków do pobrania: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html  Formularze będą dostępne oczywiście także na miejscu.

   W Szczecinie nadawanie numeru PESEL odbywać się będzie w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Spraw Obywatelskich oraz w filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40   w godz. 7.30 – 15.30. Po przekazaniu przez administrację rządową mobilnych punktów rejestracji, możliwe będzie uruchomienie dodatkowych miejsc obsługi interesantów.

   Po przyjściu do urzędu należy pobrać numerek z automatu i poczekać aż wyświetli się on na ekranach. Ekran będzie zainstalowany również przed urzędem, w namiocie dla oczekujących. W urzędzie będzie zapewniona pomoc w zakresie tłumaczenia dokumentów.  

   - W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, prosimy aby osoby, które  mogą, odłożyły wizytę w urzędzie na kolejne dni, co pozwoli sprawniej realizować procedurę, a samym zainteresowanym – uniknąć kolejek - mówi Paulina Łątka.

   Zobacz też  https://szczecinukrainie.szczecin.eu/

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!