Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Strażnicy miejscy poprowadzili zajęcia specjalistyczne dla klas mundurowych

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Strażnicy miejscy poprowadzili zajęcia specjalistyczne dla klas mundurowych
   Zajęcia VII LO.jpg
   Zajęcia VII LO 2.jpg
   Zajęcia VII LO 3.jpg

   Coraz więcej dyrektorów szkół zwraca się z prośbą do Komendanta Straży Miejskiej Szczecin o możliwość skierowania strażników miejskich do ich placówek i poprowadzenie zajęć tematycznie dostosowanych do aktualnych problemów, zainteresowań i grup wiekowych.

   Z taką prośbą zwrócił się również dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

   - Wyraził on nadzieję, iż po długim czasie i zawirowaniach związanych z nauką w okresie pandemii można ponownie wrócić do szkół i zaplanować zajęcia specjalistyczne prowadzone przez służby mundurowe z uczniami klas mundurowych VII LO - mówi st. insp. Joanna Wojtach, Rzecznik Straży Miejskiej Szczecin.

   W 2013 roku utworzona została w tamtejszym liceum pierwsza klasa o profilu „Bezpieczeństwo Publiczne”, obecnie cykl nauki trwa 4 lata i po wydłużeniu się edukacji w liceum konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji programu i zmodyfikowanie go według przyjętych standardów. Dyrektor placówki zwrócił się zatem do m.in. Straży Miejskiej z prośbą o włączenie się w realizację tego programu, trwającego już od 9 lat a realizowanego przez Policję, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego i Państwową Straż Pożarną.

   - W dzisiejszych czasach pojęcie bezpieczeństwa nabrało szczególnego znaczenia, stąd nadzieja dyrekcji placówki, iż wiedza i doświadczenie funkcjonariuszy różnych służb przyczyni się do poszerzenia zdobywanej przez uczniów wiedzy na zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez służby mundurowe - mówi Joanna Wojtach. - To także promocja zawodów związanych z bezpieczeństwem publicznym, ochroną porządku, także prawnego i kształtowanie postawy obywatelskiej wśród młodzieży.

   23 listopada odbyły się w VII LO pierwsze zajęcia poprowadzone przez funkcjonariuszki Straży Miejskiej z Referatu Profilaktyki. W zajęciach wzięło udział 50 uczniów z dwóch klas mundurowych o profilu „Bezpieczeństwo Publiczne”. Młodzież dowiedziała się czym zajmuje się Straż Miejska ze szczególnym uwzględnieniem problemów zgłaszanych przez mieszkańców naszego miasta. Zapoznała się z umundurowaniem jak i z zadaniami , obowiązkami i uprawnieniami strażników miejskich.
   Na kolejne tygodnie zaplanowane są kolejne zajęcia z cyklu zajęć specjalistycznych z podziałem na poszczególne klasy. Tematyka zajęć przedstawia się następująco:

   Klasa I Rola i zadania Straży Miejskiej w zakresie ochrony porządku publicznego

   Klasa II dodatkowo oprócz tematu jak wyżej : Struktura organizacyjna Straż Miejskiej Szczecin z podziałem na jednostki oraz uprawnienia strażników miejskich w czasie wykonywania zadań ustawowych

   Klasa III: . Działania profilaktyczne Straży Miejskiej ( zadania strażników szkolnych i osiedlowych), działania Straży Miejskiej w zakresie egzekwowania przestrzegania przez kierowców prawa o ruchu drogowym, Straż Miejska w służbie społeczności lokalnej ( pomoc dla ubogich i w kryzysie bezdomności), zabezpieczanie imprez miejskich i pomoc seniorom ( srebrny telefon dla seniora)

   Klasa IV- Zasady rekrutacji do pracy w Straży Miejskiej- wymagania wobec kandydata. Liczymy na to, iż absolwenci klas mundurowych z „Siódemki” w przyszłości będą zasilać szeregi służb mundurowych i będą także aplikować do podjęcia pracy jako strażnicy miejscy.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!