Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   13°

   Strażnicy miejscy odnaleźli skradzione auto

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Strażnicy miejscy odnaleźli skradzione auto
   wrak-zdjęcie poglądowe.jpg

   Porzucanie pojazdów nieużywanych, zwanych  wrakami to niestety ciągle trwający proceder. Stare lub nieużywane auta powinny trafić do uprawnionych do ich rozbiórki i utylizacji  stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Często jednak pojazdy te porzucane są na miejskich ulicach czy osiedlowych parkingach.

   Każdego roku szczecińska Straż Miejska podejmuje setki interwencji dotyczących nieużywanych aut na podstawie zgłoszeń od mieszkańców, rad osiedlowych i na podstawie działań własnych, kontrolnych, głównie strażników osiedlowych. Jeszcze pięć lat temu na polecenie SM właściciele usunęli 378 pojazdów, strażnicy natomiast wydali dyspozycję na 110 pojazdów, które zostały odholowane.

   W 2021 roku pojazdy bez tablic rejestracyjnych i których stan wskazuje na nieużywanie odholowane na podstawie art.50a wskazanej ustawy na podstawie dyspozycji wydanej przez strażników-269, pojazdy usunięte przez właścicieli na wniosek SM – 454. W ubiegłym roku liczba ta była bardzo podobna: odpowiednio pojazdy bez tablic rejestracyjnych i których stan wskazywał na nieużywanie odholowane na podstawie art. 50a ustawy o ruchu drogowym to 262.Pojazdy usunięte przez właścicieli na wniosek SM – 474.

   - Jak widać tych pojazdów pozbawionych „opieki” w momencie kiedy nie nadają się już do dalszej eksploatacji jest ciągle dużo za dużo - zaznaczyła st.insp. Joanna Wojtach, rzecznik Straży Miejskiej Szczecin.

   27 marca strażnicy osiedlowi z Oddziału Prawobrzeże podejmowali czynności kontrolne na podległych im rejonach. Przeprowadzali m.in. kontrolę wykonania wydanego wcześniej polecenia usunięcia kilku wraków przez ich właścicieli.

   - Nie wszystkie wraki zostały zabrane, uwagę strażników przykuł jeden pojazd, na ulicy Łubinowej, którego wcześniej nie było i którego „historii” nie znali. Po sprawdzeniu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) okazało się, że pojazd został zgłoszony jako skradziony - powiedziała st.insp. Joanna Wojtach.

   Po wykonaniu niezbędnej dokumentacji przekazano informację o odnalezionym pojeździe na Policję, w celu poprowadzenia przez nią dalszych czynności.

   Dla przypomnienia: regulacje prawne dotyczące pojazdów nieużywanych

   W kwestii usuwania tzw. wraków zastosowanie ma ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie art. 50a, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza. Niestety zarówno fakultatywność tego przepisu jak i rozbieżność w stosowaniu pojęć - kiedy pojazd można traktować jako nieużywany, a kiedy jako wycofany z eksploatacji i od jakiego momentu będzie on odpadem, powoduje wydłużanie się czasu przy ostatecznym podejmowaniu decyzji o jego usunięciu przez funkcjonariuszy publicznych.

   W przypadku, gdy nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciele prywatnych terenów mogą na podstawie przepisów kodeksu cywilnego podjąć kroki, które przywrócą możliwość korzystania z terenu, mowa jest o roszczeniu windykacyjnym i negatoryjnym z art. 222 k.c.

   Wszystkie zgłoszenia dotyczące nieużytkowanego pojazdu są weryfikowane przez strażników miejskich, a wszelkie działania zmierzające do usunięcia pojazdu w stosunku do którego przepis prawa ma zastosowanie, poprzedza szereg czynności. Podejmowane działania mają na celu ustalenie właściciela pojazdu i poinformowanie go o konieczności usunięcia przedmiotowego pojazdu we własnym zakresie lub w uzasadnionych przypadkach doprowadzenia go do stanu używalności. Na wykonanie zaleceń strażników właściciel dostaje 3 dni, a w szczególnych przypadkach do dwóch tygodni, pod rygorem usunięcia pojazdu na parking strzeżony.

   Należy również zauważyć, że nie zawsze jest możliwość ustalenia właściciela lub dotarcia do niego. W takich przypadkach Straż Miejska wydaje dyspozycję usunięcia pojazdu po zgłoszeniu takiej potrzeby przez zarządcę drogi, po ustaleniu czy istnieją ku temu podstawy. Następnie zgromadzoną w sprawie dokumentację, zgodnie z określoną w przepisach procedurą, przekazują do Wydziału Gospodarki Komunalnej, w którym ponownie podejmuje się czynności związane z ustaleniem właściciela i poinformowaniem go o usunięciu pojazdu oraz o skutkach jego nieodebrania. Zgodnie z art. 50a ust. 2, cytowanej powyżej ustawy, pojazd usunięty i nieodebrany na wezwanie Gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. W stosunku do właściciela takiego pojazdu, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu, a tym samym nie opłacenia kosztów jego usunięcia i przechowywania, wszczęta zostaje egzekucja tych kosztów.

   W ślad za czynnościami ustalenia właściciela i pouczenia go o konieczności podjęcia działań zmierzających do doprowadzenia pojazdu do stanu używalności lub do jego fizycznej utylizacji, prowadzona jest przez szczeciński magistrat i strażników miejskich akcja informacyjna. Działania te mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców Szczecina odnośnie możliwości pozbycia się pojazdu nieużywanego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!