Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   Ruszył nabór do Miejskiej Rady Seniorów

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Ruszył nabór do Miejskiej Rady Seniorów

   Reprezentują szczecińskich seniorów, doradzają prezydentowi Miasta, mają realny wpływ na kształtowanie polityki senioralnej gminy. O kim mowa? O członkach Miejskiej Rady Seniorów, do której właśnie ruszył nabór.

   Działalność Miejskiej Rady Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej zadaniem jest reprezentowanie interesów seniorów mieszkających w Szczecinie. Wszystko to ma zapewnić seniorom wysoką jakość życia, w tym zwiększenie ich udziału w życiu społecznym, szczególnie w obszarze zdrowia, kultury, edukacji i sztuki.

   Spośród 15 członków Rady, dziewięć osób reprezentuje szczecińskie podmioty działające na rzecz osób starszych, trzy to osoby wskazane przez prezydenta Miasta, a kolejne trzy wskazuje przewodniczący Rady Miasta.

   Kandydatów na członków Rady Seniorów mogą zgłaszać środowiska senioralne, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz seniorów w Szczecinie.

   Aby dokonać zgłoszenia kandydata na członka MRS, należy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją wraz z kompletem wymaganych dokumentów w sali nr 62 szczecińskiego magistratu (Biuro Obsługi Interesantów) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH – Nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów”. Dokumenty można również wysłać na adres Urząd Miasta Szczecin Wydział Spraw Społecznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Czas na zgłoszenia upływa 8 kwietnia br.

   Wśród wymaganych dokumentów, oprócz karty zgłoszeniowej, znajdują się również:
   - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Miejskiej Rady Seniorów,
   - oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
   - oświadczenie dot. wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku oraz głosu,
   - zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
   - kopia dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu zgłaszającego oraz umocowanie osób reprezentujących,
   - dokument poświadczający co najmniej półroczne doświadczenie kandydata w działaniach na rzecz osób starszych.

   Dodatkowe informacje o trwającym naborze, w tym wzory poszczególnych wymaganych dokumentów, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!