Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Program wsparcia Szczecin Ukrainie. Solidaryzujemy się z Ukrainą i jej mieszkańcami

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Program wsparcia Szczecin Ukrainie. Solidaryzujemy się z Ukrainą i jej mieszkańcami

   Kompleksowe, długofalowe działania w czterech najważniejszych obszarach, to główne założenia programu wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, który będzie realizowany w Szczecinie.

   - Wszyscy z niepokojem patrzymy na to, co dzieje się za wschodnią granicą i w pełni solidaryzujemy się z Ukrainą i jej mieszkańcamimówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Oczywiście nie możemy pozostać obojętni i nie pozostajemy, co widać po zapełniających się darami magazynach organizacji niosących pomoc, po ofertach mieszkań od pojedynczych ludzi i wszystkich mniejszych i większych gestach pomocy i wsparcia, które płyną w stronę Ukraińców od Polaków i szczecinian. Takie otwarcie serc daje nam poczucie siły. Jako samorządy, miasta, musimy jednak patrzeć szerzej i już teraz planować działania długofalowe i rozwiązania systemowe, które będą mogły funkcjonować przez wiele miesięcy, a może nawet lat  i kompleksowo obejmować jak największą liczbę potrzebujących. W tym celu stworzyliśmy Program Wsparcia Szczecin Ukrainie. 

   Celem programu Szczecin Ukrainie jest wdrożenie rozwiązań, które zaspokoją potrzeby osób dotkniętych skutkami wojny w zakresie:  bezpieczeństwa, ochrony i opieki oraz warunków do życia i rozwoju osobistego. Nie zabraknie w nim również wsparcia doraźnej pomocy organizowanej przez mieszkańców Szczecina w związku działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.

   Program wyznacza cztery zasadnicze obszary aktywności samorządu – POMOC, MIESZKANIE, EDUKACJA, PRACA, w ramach których realizowane będą działania służące osiąganiu zakreślonych celów. Działania te miasto będzie realizować we współpracy z partnerami tj. organizacjami pozarządowymi, instytucjami wsparcia biznesu, uczelniami oraz administracją państwową.

   POMOC

   Zapewnienie bezpieczeństwa bytowego osobom dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie

   W budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4 tworzone jest  Centrum Pomocy „Szczecin – Ukrainie”, które skupiać będzie w sobie szeroki pakiet działań informacyjnych i doradczych z zakresu, m.in. usług społecznych, procedur dot. uchodźców, formalności związanych z rynkiem pracy, pomocy społecznej, edukacji, spraw urzędowych, ochrony zdrowia, wsparcia psychologicznego i prawnego. Dodatkowo, na miejscu funkcjonować będzie klubik dziecięcy, zapewniający opiekę nad dziećmi. Instytucja powstaje i będzie funkcjonowała we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

   W żłobkach miejskich udostępnionych zostanie kilkadziesiąt miejsc czasowej opieki nad małymi dziećmi. W oparciu o sieć placówek wsparcia dziennego oferowana będzie opieka i wsparcie psychologiczne dla dzieci w wieku szkolnym oraz wsparcie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Miasto planuje również działania integracyjne i przeciwdyskryminacyjne, dalsze wspieranie  wolontariatu i organizacji pozarządowych.

   Uchodźcy otrzymają pomoc medyczną oraz dostęp do lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych poprzez Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

   MIESZKANIE

   Zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych osobom dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie

   Zakłada zabezpieczenie zasobu lokali na zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych dla potrzebujących, na pobyty czasowe, a także wprowadzenie zmian w prawie miejscowym, czyli uchwały w sprawie umożliwienia osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin rodzin ukraińskich, przybywających do Polski z terenów objętych wojną, poprzez zapewnienie warunków mieszkaniowych i udzielenie wsparcia w zakresie korzystania z komunalnych lokali mieszkalnych. Miasto będzie również wspierać inicjatywy oddolne  osób prywatnych i instytucji, które chcą udostępniać lokale mieszkalne potrzebującym.

   EDUKACJA

   Włączenie do polskiego systemu oświatowego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kompetencji językowo-kulturowych migrantów

   Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla osób spoza polskiego systemu oświaty, umożliwienie kontynuowania nauki w szczecińskich placówkach oświatowych uczniom z Ukrainy, zapewnienie kursów języka polskiego dla dzieci i dorosłych, w tym:

   - stworzenie oddziałów przygotowawczych (dla dzieci nie znających języka polskiego) z udziałem asystenta międzykulturowego dwujęzycznego wspierającego polskich nauczycieli przedmiotowych;

   - zabezpieczenie miejsc w szkołach podstawowych;

   - zabezpieczenie miejsc w szkołach ponadpodstawowych;

   - zabezpieczenie miejsc przedszkolnych w ramach działających grup ;

   - utworzenie nowych grup przedszkolnych przy szkołach podstawowych;

   - organizacja kursów języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wsparcie organizacji kursów językowych dla dorosłych;

   - współpraca z uczelniami wyższymi w ramach projektu Akademicki Szczecin, w zakresie udogodnień dla studentów z Ukrainy

   PRACA

   Tworzenie podstaw samodzielności ekonomicznej uchodźców osiedlających się w Szczecinie

   Łączenie potrzeb pracodawców i osób poszukujących zatrudnienia w ramach giełdy ofert pracy, umożliwienie przekwalifikowanie i zdobywania nowych, pożądanych na rynku pracy kompetencji, stała współpraca z firmami i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.  Uchodźcy będą mogli liczyć na wsparcie w procesie legalizacji pobytu i zatrudnienia oraz nostryfikacji dyplomów i uprawnień. Planuje się również działania w obszarze aktywizacji zawodowej oraz zmiany lub podwyższania kwalifikacji zawodowych.

   Poparcie dla Programu wyrazili szefowie wszystkich klubów Rady Miasta Szczecin. Przewodnicząca RM Renata Łażewska zapowiedziała również na 9 marca zwołanie nadzwyczajnej sesji, na której głosowana ma być m.in. uchwała potępiająca atak Rosji na Ukrainę oraz uprawniająca uchodźców z Ukrainy do darmowych przejazdów komunikacją miejską.

    

   Szczegółowe informacje dla obywateli Ukrainy, którzy obecnie przebywają w Szczecinie dostępne są na dedykowanej im stronie internetowej https://szczecinukrainie.szczecin.eu/.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!