Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   Pozarządowy Szczecin - konkurs

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   Pozarządowy Szczecin - konkurs

   Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Pozarządowy Szczecin 2023”, w której nagrodzimy najlepsze szczecińskie działania organizacji pozarządowych.

   Zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ze Szczecina do udziału w Konkursie „Pozarządowy Szczecin”, poprzez zgłaszanie zadań publicznych realizowanych w sferze pozarządowej (projekty, wydarzenia, inicjatywy społeczne, zadania), o charakterze społecznym, bez względu na sferę pożytku publicznego, której dotyczą, zrealizowanych w roku 2022 i 2023, na terenie Miasta Szczecin. W edycji 2023 można zgłaszać inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2022 do 30 września 2023 roku.

   Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Szczecin, posiadających swoją siedzibę na terenie Szczecina oraz zgłaszających inicjatywy/ projekty, zrealizowane na terenie Szczecina.

   Zgłoszenie w tegorocznym konkursie nie może dotyczyć inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu.

   Celem Konkursu jest upowszechnienie działalności organizacji pozarządowych z terenu Szczecina, działających na terenie miasta i prowadzących swoje inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, prezentacja i nagrodzenie najlepszych, najbardziej znaczących i oddziałujących na mieszkańców Szczecina projektów i inicjatyw, które przyczyniają się nie tylko do upowszechniania działalności III sektora, na terenie Szczecina, ale również do prezentacji aktywnego, kreatywnego miasta, jako przestrzeni sprzyjającej rozwojowi inicjatyw społecznych.

   Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

   – inicjatywa na rzecz określonej przez organizację pozarządową grupy,
   – inicjatywa uczestnika podejmowana wraz z mieszkańcami, gdzie zaangażowanie w akcję mieszkańców jest jego kluczowym elementem.

   Oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona Kapituła Konkursu składająca się z minimum czterech Członków, w tym m. in. z: Fundacji Sektor 3, Urzędu Miasta Szczecin, Szczecińskiej Rady Pożytku Publicznego oraz przedstawiciela mieszkańców Szczecina. Kapituła może również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej. Nagroda ta może zostać przyznana w którejkolwiek z kategorii, jeśli Kapituła uzna, że przedsięwzięcie, działanie zrealizowane przez nagradzany podmiot zasługuje na nominację ze względu na jego nowatorski charakter, innowacyjność, inne walory, osiągnięcia lub właściwości.

   Nagrodą główną, w każdej z 2 kategorii, jest bon o wartości 3000 zł brutto, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną.

   Nagrodami – wyróżnieniami, w każdej z 2 kategorii, jest bon o wartości 1000 zł, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną.

   Zwycięzcy w danej kategorii Konkursu, oprócz nagrody głównej otrzymają statuetkę oraz dyplom okolicznościowy.

   Nagrody – bony wartościowe zostaną zrealizowane na rzecz laureatów i wyróżnionych uczestników w porozumieniu z Fundacją Sektor 3, do 18 grudnia 2023 roku.

   Więcej:

   http://sektor3.szczecin.pl/pozarzadowy-szczecin-2023-konkurs/#more-15861

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!