Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   Parkowa z nowym parkiem

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Parkowa z nowym parkiem

   Nowa śródmiejska zabudowa obrzeżna z usługami w parterach wzdłuż ul. Parkowej, zamiast dotychczasowych wolnostojących pawilonów handlowych, a wewnątrz jednego z kwartałów atrakcyjne wnętrze z ogólnodostępnym parkiem kieszonkowym o powierzchni ok. 2300 m2 (0,23 ha).

   - Kwartał Parkowa – Dubois – Radogoska – Szarotki, gdzie linia zabudowy historycznej przerwana jest niskimi pawilonami handlowymi, a niezagospodarowany teren „zielony” wewnątrz, wymaga uporządkowania i aranżacji zostanie zmieniony w przestrzeń wypoczynku i rekreacji mieszkańców – zapowiada Zofia Fiuk – Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta.

   Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Parkowa” w Szczecinie, który zostanie przedstawiony radnym na najbliższej sesji Rady Miasta odtwarza kwartał o charakterze śródmiejskim, zachowując jednocześnie jego walory krajobrazowe.

   Dokument wprowadza spójne zapisy dotyczące parametrów zabudowy i obsługi komunikacyjnej (m.in. ustalając wzdłuż ulic uzupełnienie zabudową obrzeżną kwartału, a także wprowadzając drogi wewnętrzne w formie pieszojezdni), które doprowadzą do uporządkowania zagospodarowania, wykształcenia nowej zabudowy w ramach historycznego układu urbanistycznego wraz z obiektami ujętymi w gminnej ewidencji zabytków.

   Plan ustala model przekształceń istniejącej zabudowy usługowej wolnostojącej pawilonowej, która uległa już wyeksploatowaniu, na zabudowę wielofunkcyjną śródmiejską, wpisującą się w parametry historycznej zabudowy kwartałowej z lokalami usługowymi w parterach dostępnymi z ulic.

   Realizacją oczekiwań społecznych, które wybrzmiały w trakcie zbierania projektów SBO i w toku zbierania wniosków do planu będzie również wykształcenie terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej tj. parku kieszonkowego zintegrowanego z okalającą zabudową kamienicową.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!