Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Od dziś ważne zmiany w parkowaniu

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Od dziś ważne zmiany w parkowaniu

   Abonament miesięczny dla firm - bez ograniczeń, wydłużenie czasu płatnego parkowania w Strefie Zamieszkania Stare Miasto, PPN Trasa Zamkowa dostępny dla posiadaczy Karty Stare Miasto.

   13 kwietnia wchodzą w życie przegłosowane w marcu przez radnych Szczecina trzy nowelizację uchwał dotyczących płatnego parkowania.

   Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

   Najważniejsza dotyczy abonamentów miesięcznych dla osób prawnych (firm) i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej z siedzibą w Szczecinie. Obecnie podmioty te mają prawo do zakupu abonamentu miesięcznego tylko na jeden pojazd. Od dziś szczecińskie firmy, instytucje mogą kupować abonament miesięczny dla dowolnej liczby należących do nich pojazdów.

   Nowela „przeniosła” z podstrefy A do podstrefę B ulice Unisławy (od Wielkopolskiej do Felczaka) oraz Narutowicza (od al. Piastów do Potulickiej).

   Ponadto włączyła do podstrefy B ulice Legionów Dąbrowskiego (od Alei Bohaterów Warszawy do ul. Przecznica) oraz Swarożyca (od Parkowej do ul. Szarotki).

    

   Zmiany w Strefie Zamieszkania Stare Miasto

   Nowela uchwały o SZSM zmieniła godziny poboru opłat za postój w Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Parkowanie jest tam traz płatne od 8.00 do 22.00 przez wszystkie dni tygodnia, a nie jak uprzednio – od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

   Po drugie - włączyła do obszaru abonamentowego SZSM trzy ulice znajdujące się w granicach SPP: Panieńską, Księcia Mściwoja II oraz fragment ulicy Kuśnierskiej (pomiędzy Grodzką i Panieńską).

   Mieszkańcy  obszaru abonamentowego SZSM są uprawnieni do zakupu Karty Stare Miasto, która daje prawo do parkowania w całej Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Koszt Karty Stare Miasto: 180 zł/6 miesięcy, 360 zł/rok.

   Trzecia nowela zmieniła uchwałę w sprawie płatnych parkingów niestrzeżonych, ale w istocie również dotyczy Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Mianowicie zwolniła posiadaczy Karty Stare Miasto z płacenia za postój na płatnym parkingu niestrzeżonym pod Trasą Zamkową.

   Nowe granice obszaru abonamentowego Strefy Zamieszkania Stare Miasto

    

   Jest też poprawka dotycząca osób uprawnionych do zakupu Karty Stare Miasto. § 4 ust. 1 Regulaminu SZSM otrzymał brzmienie:

   „1. Mieszkaniec, zamieszkały pod jednym z adresów w obszarze abonamentowania,

   wskazanym w Załączniku Nr 2 do uchwały, będący równocześnie właścicielem pojazdu, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, lub dysponujący tym pojazdem na podstawie umowy kredytu, leasingu, najmu długoterminowego, bądź na podstawie innego tytułu prawnego, może nabyć nie więcej niż jedną kartę Stare Miasto, zgodnie z zasadą jeden pojazd na jeden lokal.”

   Dodanie słów „bądź na podstawie innego tytułu prawnego” umożliwia zakup Karty Stare Miasto osobom dysponują pojazdem np. na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, przewłaszczenia.

   Więcej o płatnym parkowaniu w Szczecinie:  spp.szczecin.pl

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!