Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   19°

   Nowe plany dla Szczecina

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   Nowe plany dla Szczecina

   Jeszcze podczas kwietniowej sesji Rady Miasta radnym zostaną przedstawione m.in. dwa nowe plany dla obszarów: „Stare Miasto-Świętego Ducha” i „Golęcino – Świętojańska”.

   „Stare Miasto-Świętego Ducha”

   To bardzo ważny plan dla Szczecina. Plan obejmuje teren o powierzchni 2,1 ha przy granicy osiedli Stare Miasto i Nowe Miasto, objęty ulicami: Świętego Ducha, Nabrzeże Wieleckie, Podwale i Nowa. W jego granicach znajduje się obszar oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków: obszar Starego Miasta oraz budynek dawnej drukarni przy ul. Świętego Ducha 1 i zespół budynków Urzędu Pocztowego przy ul. Dworcowej 20.

   - To kolejny plan dla Starego Miasta i pierwszy, nowy dla frontu wodnego na Starym Mieście. Sporządzono go w celu ochrony i uzupełnienia staromiejskiego frontu wodnego w układzie urbanistycznym Starego Miasta wzdłuż ul. Nabrzeże Wieleckie – mówi Zofia Fiuk  - Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. - Plan ma przywrócić prawidłowe relacje urbanistyczno-krajobrazowe likwidując obecny sposób zagospodarowania nieadekwatny dla otoczenia zabytków i potencjału lokalizacji.

   Ustalenia planu regulują w szczególności: uczytelnienie i uzupełnienie panoramy Starego Miasta o zabudowę frontową zwartą z zabytkami wzdłuż rzeki, chroniąc i rozwijając w ten sposób wartości krajobrazowe, wzmacniają i wykształcają nowe funkcje centrotwórcze w tym rejonie Starego Miasta, wskazują przestrzenie publiczne, w tym bulwary nadrzeczne wraz z możliwościami ich wyposażenia. 

    – To obok ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego drugie niezwykle ważne zadanie planu, czyli wytworzenie trwałych, atrakcyjnych połączeń funkcjonalno-przestrzennych z resztą Starego Miasta i tym samym zapoczątkowanie mechanizmów odnowy – dodaje Zofia Fiuk – Dymek.

   Dlatego plan dla kwartału dawnej drukarni, w której obecnie już są prowadzone prace, wskazuje wielofunkcyjną zabudowę śródmiejską, w ramach której dopuszcza się maksymalny udział lokali mieszkalnych na poziomie 30% powierzchni całkowitej zabudowy terenu. Ma to zapewnić zróżnicowanie funkcjonalne, nowych mieszkańców i jednocześnie nowe usługi jako cel podróży. Obszar jest doskonale wyposażony w usługi podstawowe i społeczne oraz transport publiczny.  

   „Golęcino – Świętojańska”

   Głównym założeniem planu jest odtworzenie rekreacyjnej tradycji tego miejsca poprzez utrzymanie zielonych stoków Wzgórza Kupały oraz ochronę i odbudowę infrastruktury wypoczynkowej, na którą składają się historyczne ciągi spacerowe z obsadzeniami, zabytkowy most pieszy nad linią kolejowa, usług gastronomii z punktem widokowym na wzgórzu.

   - Zadaniem planu jest przywrócenie dawnej funkcji miejsca, dobrze znanej szczecinianom przedwojennym i powojennym, jako miejsca weekendowego wypoczynku w plenerze i zieleni, z restauracją, z tarasu której rozpościerał się spektakularny widok na panoramę Odry i jeziora Dąbie – tłumaczy Zofia Fiuk – Dymek.

   Plan zakłada ponad 4 hektary terenów przeznaczonych pod zieleń urządzoną. W planie określono także warunki uzupełnienia pierzei ulicy Strzałowskiej oraz wyznaczono niewielki teren pod nową zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, położony u stóp wzgórza od strony ulicy Świętojańskiej. Co istotne, w terenie kolejowym, przecinającym wzgórze, planowany jest przystanek Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zatem w nieodległej perspektywie osiedle Golęcino-Gocław zyska doskonałe połączenie komunikacyjne z pozostałą częścią miasta i regionu, co stanowi realną szansę na rewaloryzację funkcjonalno-przestrzenną terenu i odbudowę jego rekreacyjno-wypoczynkowych tradycji. SKM wzmocni także istotne połączenie komunikacyjne miasta i obszaru metropolitalnego z Zachodniopomorskim Centrum Onkologicznym.  

   Więcej:

   https://bppm.szczecin.pl/

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!