Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Mecenas Osób Niepełnosprawnych – zgłoś swojego kandydata

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Mecenas Osób Niepełnosprawnych – zgłoś swojego kandydata

   Przypominamy, że do 18 listopada br. można zgłaszać kandydatury do honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” przyznawanego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

   Tytuł może być nadany osobom fizycznym, osobom prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucjom nie posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się środowisku osób niepełnosprawnych.  Za wyjątkowe zasługi uważa się propagowanie idei tworzenia nowego standardu zachowań wobec środowiska osób niepełnosprawnych, przez którą należy rozumieć szczególną wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych wyrażonych jakością obsługi, rzetelnością przekazywanych informacji, wprowadzaniem udogodnień i rozwiązań architektonicznych przyjaznych osobom niepełnosprawnym czynne w nich uczestnictwo, a także inną działalność rozumianą jako wzorcową i innowacyjną.

   Tytuł nie może być nadawany pracownikom organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych, których osiągnięcia na rzecz Miasta Szczecin wynikają z zakresu pełnionych przez nich obowiązków służbowych oraz organizacjom, których działalnością statutową jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

   Zgłoszenia kandydatur można składać w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin) lub pocztą elektroniczną na adres: wss@um.szczecin.pl.

   Wniosek zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o honorowym Tytule dostępny są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!