Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Granty PPGR

   Darek Sadowski

   Darek Sadowski

   Granty PPGR

   Miasto Szczecin otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR. W pierwszym etapie weryfikację przeszły 343 wnioski. Kolejny krok to złożenie wymaganych dokumentów. Tylko osoby, które do 18 marca br. dopełnią niezbędnych formalności mogą liczyć na otrzymanie sprzętu komputerowego.

   Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR, przyznało Miastu Szczecin dofinansowanie w wysokości 914.870,00 zł. W wyniku weryfikacji złożonych wniosków do uczestnictwa w programie zakwalifikowano 343 wnioski. Weryfikacja spełnienia kryteriów została dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wnioskodawców oraz na podstawie informacji uzyskanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łobzie. Informacje o zakwalifikowaniu się można uzyskać poprzez kontakt z Infolinią Urzędu pod nr tel. 91 424 5000.

   W związku z powyższym osoby zakwalifikowane proszone są o dostarczenie do Urzędu Miasta Szczecin dokumentów potwierdzających: stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w złożonym oświadczeniu. W tym celu należy złożyć np. kopie lub oryginały odpisów aktów stanu cywilnego, tj. aktów urodzenia, aktów zgonu, aktów małżeństwa.

   Prosimy również o potwierdzenie miejsca zamieszkania dziecka zgłoszonego do programu (np. poprzez dostarczenie zaświadczenia ze szkoły, do której uczęszcza dziecko, kopii legitymacji szkolnej w wykazanym adresem.

   Dodatkowo prosimy o dostarczenie danych kontaktowych (adres zamieszkania, email, telefon) w przypadku osób, które nie dostarczyły ich na etapie złożenia wniosku.

   Niezłożenie ww. dokumentów bądź złożenie dokumentacji niekompletnej spowoduje wykreślenie ucznia z listy osób zakwalifikowanych do otrzymania sprzętu komputerowego bądź tabletu.

   Dokumenty należy złożyć w terminie do 18 marca 2022 r.:

   - osobiście w Kancelarii (sala 62 stanowiska 44 - 46),

   - pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

   - za pośrednictwem platformy EPUAP,

   - w Filii Urzędu na prawobrzeżu ul. Rydla 39/40.

   Informujemy jednocześnie, że w trakcie oceny wniosków, Operator konkursu obniżył kwotę dofinansowania komputera z 3500 zł na 2500 zł oraz tabletu z 1500 zł na 1000 zł.

   Aktualnie Miasto Szczecin przystępuje do procedury podpisania umowy o przyznanie grantu oraz przygotowania procedury postępowania przetargowego na nabycie sprzętu komputerowego. Zgodnie z regulaminem konkursu, sprzęt komputerowy zostanie przekazany użytkownikom w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy o przekazanie grantu pomiędzy Miastem a Instytucją przyznająca dofinansowanie.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!