Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   12°

   Energia Miasta Szczecin: Szczecin niezależny energetycznie

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Szczecin od lat inwestuje we własne źródła energii, które są wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania miasta. Jednak w dobie stale rosnących cen prądu i braku stabilności w tym zakresie konieczne jest zwiększenie skali tych działań. Cel – uzyskanie niezależności energetycznej.

    Po co nam energia?

   Energia jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania miasta w niemal każdym obszarze. Rocznie Szczecin potrzebuje  ponad 96 tys. MWh  prądu. Trafia on do szczecińskich szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczych, urzędów i innych instytucji miejskich. Wykorzystywany jest w miejskich wodociągach, oświetla ulice i  zasila tramwaje, a jego brak może oznaczać kompletny paraliż.

   W bieżącym roku Miasto za prąd zapłaciło ponad 48 mln zł. Wzrost cen energii sprawił jednak, że ten gigantyczny rachunek w roku 2023 może zwiększyć się  aż trzykrotnie , do kwoty prawie 150 mln zł. Kwoty takie to nie przewidywania czy kalkulacje, ale stawki, jakie padły w przetargach na dostawy prądu. Niestety, nawet przysłowiowe „gaszenie świateł” nie jest w stanie zatrzymać tego procesu. Nie jesteśmy też w stanie przewidzieć, jak sytuacja będzie się rozwijała w kolejnych latach. Czy będą kolejne podwyżki? Czy grozi nam kryzys energetyczny? Czy będą występować problemy z dostawami? Nie wiemy, ale możemy przygotować się na takie sytuacje inwestując we własne źródła energii.

   Jak Szczecin wytwarza prąd?

   Miejskie źródła energii opierają się na nowoczesnych, ekologicznych rozwiązaniach. Podążając za globalnymi trendami, od kilku lat systematycznie inwestujemy  w rozwiązania związane z fotowoltaiką.  Już teraz ponad 40 miejskich jednostek pozyskuje energię ze słońca, poprzez 4200 paneli fotowoltaicznych.  Zostały zamontowane w ramach realizacji kilku dedykowanych programów (także z udziałem środków unijnych), oraz przy okazji modernizacji obiektów. Znajdują się  na dachach szkół, przedszkoli, żłobków, domów pomocy społecznej czy placówek sportowych. Rocznie instalacje te wytwarzają prawie 1500 MWh prądu.

   Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji  jest liderem wśród krajowych firm wodociągowych w dziedzinie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Produkuje ją z farm fotowoltaicznych, turbiny Francisa oraz  biogazu. Całość prądu wyprodukowanego z OZE w 2021 roku to imponujące 7384 MWh, co przełożyło się na wymierne korzyści ekonomiczne. Oszczędności z tytułu nie zakupionego prądu  wyniosły 2,8 mln zł., a ponadto przychód ze sprzedaży niewielkiej nadwyżki wyprodukowanej energii wyniósł 0,2 mln zł. Łącznie spółka z własnych źródeł pozyskuje aż 25% energii potrzebnej do jej funkcjonowania.

   EcoGenerator to nowoczesna elektrociepłownia, w której paliwem są nasze śmieci. W roku 2021 wytworzył łącznie 76 700 MWh energii elektrycznej, a od momentu uruchomienia  - ponad 311 tys. MWh prądu, który do tej pory trafiał w całości do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej.  EcoGenerator produkuje również energię cieplną  w skojarzeniu z energią elektryczną. Jej odbiorcą jest Szczecińska Energetyka Cieplna. Produkcja energii cieplnej w roku 2021 wyniosła ponad 687 000 GJ, a łącznie, przez cztery lata działalności EcoGenerator wyprodukował ponad 2,1 mln GJ ciepła.

   Ku samodzielności energetycznej

   Zwiększenie wykorzystania własnych źródeł energii, a docelowo uzyskanie samodzielności energetycznej, pomoże Szczecinowi ustabilizować  ceny energii i uniezależnić się od czynników zewnętrznych. To także bezpieczeństwo dostaw i pewność, że energii w Szczecinie nie zabraknie, a w przypadku odnawialnych źródłach energii – dbałość o środowisko.

   Przy obecnych możliwościach EcoGenerator jest w stanie zabezpieczyć ok. 65 proc. potrzeb Miasta. Już od nowego roku  prąd ze spalarni będzie zasilać m.in. uliczne latarnie, sygnalizację świetlną, tablice informacyjne czy biletomaty. Stawka netto  0,25zł/kWh oferowana przez ZUO obniży koszty Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego o 27 mln zł.

   Kolejny krok to budowa farm fotowoltaicznych i wykorzystanie wytwarzanej energii na potrzeby miasta. Szczecin posiada w swoich zasobach tereny, które są obecnie weryfikowane pod kątem odpowiednich warunków (m.in. nachylenie i nasłonecznienie) oraz możliwości przyłączenia do sieci energetycznej. Pokryte panelami fotowoltaicznymi mogłyby  wytwarzać nawet 45 tys. MWh prądu rocznie.  Cały projekt realizowany będzie etapami. W efekcie farmy, lub inne alternatywne źródła energii, razem z EcoGeneratorem byłyby w stanie pokryć całkowicie zapotrzebowanie Miasta na prąd i zapewnić Szczecinowi samodzielność energetyczną.

   Działania związane z  wyznaczaniem kierunku rozwoju w zakresie oszczędności i produkcji energii oraz jej optymalnym wykorzystaniem przez jednostki miejskie koordynować będzie, utworzone w strukturach Urzędu Miasta, Biuro Zarządzania Energią.

   Zobacz więcej:

   Energia Miasta Szczecin - Wiadomości Szczecin - Wszystkie informacje z miasta zawsze pod ręką.

   Energia Miasta Szczecin. Tańszy prąd dla ZDiTM - Wiadomości Szczecin - Wszystkie informacje z miasta zawsze pod ręką.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!