Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   20°

   Budżet Miasta na 2022 rok uchwalony

   Darek Sadowski

   Darek Sadowski

   Budżet Miasta na 2022 rok uchwalony

   Podczas XXXIV Sesji Rady Miasta radni przyjęli przyszłoroczny budżet Miasta. Uchwalone zostały również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin oraz Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026.

   Dalszy rozwój miasta i zmiany na lepsze dla mieszkańców – to główne założenie przyszłorocznego budżetu Miasta. Mimo trudnych okoliczności, niekorzystnych decyzji rządu dla samorządów i galopującej inflacji budżet Szczecina na 2022 rok zakłada utrzymanie równowagi pomiędzy wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi.

   - Wiemy, że rozwój Szczecina jest szalenie ważny dla przyszłości. To jest tworzenie nowych miejsc pracy, nowych przestrzeni sprzyjających ludziom, dlatego nie możemy tego teraz zaniechać. Z drugiej strony  musimy realizować oczekiwania mieszkańców. I taki jest ten budżet: trudny i ambitny, ale realny do wykonania. Dlatego Szczecin idzie dalej i mam nadzieję, że będziemy dobrym przykładem dla innych samorządów, że nawet w trudnej sytuacji można sobie poradzić. - powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

   Na bilansowanie dochodów i wydatków projektu budżetu znaczący wpływ miały decyzje władz centralnych, a w konsekwencji spadek dochodów z PIT o 129 mln zł. Kolejnym problemem były rosnące bieżące koszty funkcjonowania miasta spowodowane między innymi podwyżkami: cen paliw, energii, żywności oraz presją płacową. Zbilansowanie budżetu było możliwe poprzez regulacje (najczęściej inflacyjne) np. opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych oraz cięcia kosztów funkcjonowania miasta. Te ostatnie pozwoliły zaoszczędzić ponad 31 mln zł. Celem nadrzędnym pozostało zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta – wywiązywanie się z zadań obowiązkowych wobec mieszkańców, przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycyjnego.

   Prace nad budżetem trwały do ostatniej chwili i decyzje o kolejnych oszczędnościach pojawiały się sukcesywnie. Dzięki temu udało się wygospodarować dodatkowe pieniędze (3 mln zł) na podwyżki płac pracowników sfery socjalnej. Środki te trafią przede wszystkim do osób pracujących bezpośrednio z podopiecznymi, realizującymi zadania wychowawcze i astystenckie. Chodzi m.in.: o pracowników zatrudnionych w jednostkach takich jak Domy Pomocy Społecznej, Zespół Żłobków Miejskich, Centrum Opieki nad Dzieckiem czy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

   Poza tym decyzją prezydenta Miasta, milion złotych, który miał być przeznaczony na organizację Fryderyków zostanie, rozdysponowany w szczecińskiej kulturze. Dzięki temu możliwa będzie realizacja wielu artystycznych inicjatyw lokalnych twórców.

   Szczegółowe informacje dotyczące przyjętych uchwał  znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.  

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!