Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   11°

   Stypendia Twórcze Miasta Szczecin – ruszył nabór wniosków

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Stypendia Twórcze Miasta Szczecin – ruszył nabór wniosków

   Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury.  Dokumenty można składać do 29 lutego  br.

   Stypendia mogą zostać przyznane w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna). Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury (animacja i edukacja kulturalna). O przyznanie środków mogą ubiegać się osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.

   Wnioski o przyznanie stypendium twórczego, według wzoru zgodnego z procedurą WK-X, należy  przesłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami na adres  mailowy stypendiatworcze@um.szczecin.pl. Dodatkowo wniosek należy obligatoryjnie wysłać również w wersji papierowej (bez załączników)  na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin za pośrednictwem poczty  lub złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62) w magistracie.

   - Nieprzekraczalny termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa z dniem 29 lutego 2024 r. - mówi Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta - O dochowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej złożonego osobiście w kancelarii lub data stempla pocztowego (w przypadku wniosków nadesłanych pocztą).

   Wymagane dokumenty

   Do wniosku o przyznanie stypendium w wersji elektronicznej należy dołączyć załączniki w postaci skanów, zdjęć lub pliku PDF:

   - życiorys artystyczny,

   - portfolio lub dokumentację twórczości,

   - rekomendacje projektu od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub od związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub od dyrektora instytucji kultury.

   Należy pamiętać o tym, że warunkiem uznania złożonych dokumentów jest możliwość prawidłowego odczytania wszystkich załączonych plików przy wykorzystaniu podstawowego, ogólnodostępnego oprogramowania biurowego, a niedostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wersji papierowej, opatrzonego własnoręcznym podpisem, będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o Stypendium Twórcze Miasta Szczecin.

   Dodatkowe informacje

   1. Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.

   2. Z możliwości ubiegania się o stypendium, podobnie jak w ubiegłych latach, wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.

   3. Realizacja projektu musi zostać zakończona do 31 grudnia 2024 r.

   4. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.

   5. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

   6. Do wypłacenia stypendium konieczne jest podpisanie umowy stypendialnej.

   7. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo. Przewidywana kwota indywidualnego Stypendium Twórczego w roku 2024 wynosić będzie nie mniej niż 4000 zł brutto i nie więcej niż 22000 zł brutto.

   Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego.

   Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego naboru znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!