Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   12°

   Powstanie kolejny pomnik w ramach SBO

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Powstanie kolejny pomnik w ramach SBO

   Konkurs na projekt instalacji artystyczno-edukacyjnej upamiętniającej ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę ogłoszony. To kolejny projekt, który zostanie zrealizowany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

   Nowa instalacja powstanie na skwerze przy szczecińskim Areszcie Śledczym. Tego, jak będzie wyglądać pomnik, o którego powstaniu zdecydowało 1633 mieszkańców w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, dowiemy się w listopadzie 2023 r.

   Przedmiotem konkursu jest wykonanie przeznaczonego do realizacji projektu instalacji form przestrzennych (lub zespołu rzeźb) o charakterze artystyczno - edukacyjnym upamiętniającej ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrodzonych przez Sąd konkursowy prac, na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

   O dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się m.in. uczestnicy, którzy posiadają wymagane zdolności techniczne lub zawodowe tj. dysponują co najmniej jedną osobą, która w ciągu ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem konkursu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonała na podstawie własnego projektu co najmniej jeden pomnik, rzeźbę, instalację artystyczną lub podobną formę umiejscowioną w przestrzeni publicznej.

   Łączny koszt wszystkich prac i czynności związanych z wykonaniem instalacji lub rzeźby na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej, nie może przekroczyć 550 000 zł.

    

   Najważniejsze terminy:

   1) składanie wniosków – do dnia 17.07.2023 r. do godz. 10:00

   2) wyniki oceny wniosków - sierpień 2023 r.

   3) zaproszenie do składania prac konkursowych przez Uczestników, których wnioski nie podlegają odrzuceniu – sierpień 2023 r.

   4) składanie prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie - październik 2023 r.

   5) rozstrzygnięcie konkursu - listopad 2023 r.

    

   Skład Sądu konkursowego:

   - Przewodnicząca Sądu konkursowego - dr hab. Małgorzata Kopczyńska - Akademia Sztuki w Szczecinie;

   - Zastępca Przewodniczącej Sądu konkursowego - Agnieszka Maćkowska – Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin;

   - Sędzia Referent - dr hab. inż. arch. Piotr Fiuk prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

   - Członkowie Sądu konkursowego:

   - prof. zw. Ryszard Wilk - Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie;

   -  Leonia Chmielnik- artystka rzeźbiarka;

   -  Piotr Bednarski – Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin;

    

   Nagrody pieniężne w konkursie:

   - I NAGRODA - zaproszenie autora lub autorów wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej wrazz nagrodą pieniężną w wysokości 14 000 zł brutto,

   - II NAGRODA – 10 000 zł brutto,

   - III NAGRODA – 7 000 zł brutto.

   Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: www.szczecin.pl/konkursy

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!