Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   22°

   Koronawirus #45 - NGO dziś i jutro

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Pakiet pomocowy Miasta trafił już do organizacji pozarządowych. Skorzystać z niego  mogą te podmioty, które zostały dotknięte trudną sytuacją związaną z epidemią Koronawirusa w Szczecinie. Równolegle Miasto wdraża kolejne rozwiązania.

   W związku z bieżącą sytuacją, związaną  z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, mocno  ograniczona została działalność wielu sektorów życia gospodarczego oraz społecznego, w tym również organizacji pozarządowych. Stąd apel do organizacji pozarządowych o weryfikację projektów w ramach realizowanych zadań publicznych, zleconych im przez Gminę Miasto Szczecin, pod kątem koniecznych zmian (np. odwołaniu, zawieszeniu lub przesunięciu w czasie zaplanowanych działań, przedsięwzięć), a także poinformowanie o tym fakcie drogą e-mail właściwy dla danego zadania  wydział lub biuro Urzędu Miasta Szczecin.

   - Na bieżąco badamy problemy organizacji  i staramy się na nie reagować – mówi  Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. - Podchodzimy elastycznie do wszelkich procedur związanych z zadaniami powierzonymi organizacjom jednocześnie zapewniamy, że wszystkie problemy będą rozpatrywane indywidualnie.

   Wychodząc naprzeciw obawom i oczekiwaniom gromadzone są  wszelkie informacje dotyczące wsparcia dla działalności trzeciego sektora. Poniżej kilka ważnych informacji, które mogą ułatwić działalność organizacji w tym trudnym czasie.


   „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO”

   W najbliższych dniach Miasto Szczecin uruchomi również specjalną pulę pieniędzy (100 000 zł) na dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich, które pozwolą na niwelowanie skutków wywołanych pandemią koronawirusa.

   Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych. To dodatkowa pula środków z jakiej organizacje będą mogły skorzystać realizując zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie tzw. „małych dotacji” (jednorazowe dofinansowanie do 10 000 zł), to narzędzie wspierające organizacje w walce ze skutkami epidemii, a także pomoc w  utrzymaniu ich płynności finansowej.

   Środki finansowe z  funduszu przeznaczone są na realizację projektów z inicjatywy własnej organizacji, takich które są związane z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa, prowadzone  na rzecz mieszkańców, odpowiadając na aktualne potrzeby obecnie oraz w przyszłości by łagodzić, niwelować skutki pandemii.

   Projekt ma na celu dofinansowanie lub finansowanie inicjatyw szczecińskich NGO o różnym charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, społecznym, ekologicznym itd. wspólnym mianownikiem ma być zwiększenie bezpieczeństwa, pomoc  i wsparcie mieszkańców, lokalnych społeczności w zmaganiach  z konsekwencjami epidemii. Dodatkowo, projekt w swoim założeniu powinien budować i wzmacniać tożsamość lokalną, propagować dzielenie się pomocą, doświadczeniami, wiedzą, dobrymi praktykami i inspirować innych do działania, integrować poszczególne grupy mieszkańców miasta.

   Nabór wniosków wystartuje w ciągu kilku najbliższych dni, o czym  organizacje pozarządowe zostaną poinformowane poprzez dedykowany im newsletter. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, do czasu wykorzystania założonego budżetu.

   Całkowity budżet na zgłoszone projekty wynosi 100.000 PLN. Maksymalna kwota na realizację zadania w formie małej dotacji wynosi 10.000 PLN, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

   - Nie wykluczamy zwiększenia puli środków w zależności od rozwoju sytuacji i zapotrzebowania – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta.


   Na pomoc - SEKTOR 3

   Organizacje pozarządowe, które poszukują pomocy, informacji czy wsparcia mogą zgłosić się do pozostającego w pełnej gotowości Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”, które, będąc w stałym kontakcie z Urzędem Miasta, udzieli im kompleksowej informacji na temat możliwości wsparcia, ich działalności oraz  wszelkich formalności.

   - Sektor 3 na bieżąco przekazuje nam pytania oraz potrzeby organizacji, a my  staramy się niezwłocznie na nie odpowiadać – dodaje Magdalena Błaszczyk. - Jednocześnie analizujemy stan zaawansowania realizacji projektów powierzonych przez Miasto organizacjom oraz odpowiadamy na wszelkie pojawiające się w związku z tym wątpliwości.

   Więcej:

   http://sektor3.szczecin.pl/


   Szczeciński Fundusz Pożyczkowy

   Organizacje pozarządowe mogą również cały czas skorzystać z pożyczek udzielanych przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy. O pożyczkę udzielaną przez Fundusz mogą ubiegać się podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami).

   http://www.fundusz.szczecin.pl/chapter_138020.asp


   Akcja Szczeciński Lokalny Solidarny też dla organizacji pozarządowych

   Dzięki włączeniu się do akcji,  klienci organizacji już teraz będą mogli zakupić voucher na dowolną kwotę, który następnie wykorzystają do końca roku na usługi lub produkty oferowane przez organizację.

   Co ważne rozpoczął się już nabór dla przedsiębiorców (także organizacji pozarządowych), którzy mogą zgłosić się do programu wysyłając maila ze swoimi danymi kontaktowymi, nazwą firmy/organizacji, adresem, logotypem (nie jest wymagany) na adres info@zstw.szczecin.pl. Do udziału w akcji zachęcamy nie tylko lokale gastronomiczne i usługowe, ale także stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą działalność gospodarczą.

   Więcej w serwisie Szczeciński Lokalny Solidarny: http://sls.szczecin.eu/


   Wsparcie dla organizacji korzystających z lokali miejskich

   Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o umorzenie lub odroczenie płatności za lokal wynajmowany od miasta. Udzielenie ulgi nastąpi na indywidualny wniosek  który należy składać do poszczególnych zarządców lokali  tj.: ZBiLK, STBS, TBS Prawobrzeże.

   Wsparcie dotyczyć będzie tych organizacji, które poniosą  negatywne konsekwencje ekonomiczne spowodowane SARS-CoV-2. Najemcy będą jednak zobowiązani do comiesięcznego wnoszenia opłat za media, które wchodzą w skład opłat z tytułu najmu.

   Sam wniosek zostanie indywidualnie rozpatrzony po odwołaniu stanu epidemii i unormowaniu się sytuacji. Ponadto odsetki za zwłokę w opłatach czynszu najmu za wyżej podany okres nie będą naliczane i pobierane.

   Wskazane jest w obecnej sytuacji zagrożenia składanie wniosków drogą elektroniczną, które należy przesyłać na nw. adresy: sekretariat@zbilk.szczecin.pl (więcej: http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=1638),  biuro@stbs.pl, sekretariat@tbsp.szczecin.pl, z określeniem rodzaju oczekiwanego wsparcia.


   Więcej czasu na rozliczenie z fiskusem

   Już nie tylko PIT od osób fizycznych, ale także CIT-8 dla organizacji pozarządowych można będzie złożyć w późniejszym terminie. Obecnie obowiązujący termin dla NGO to 31 lipca 2020 r.

   Warto także zwrócić uwagę, że wraz z wydłużeniem czasu na złożenie deklaracji PIT tj. do dnia 31 maja 2020, zwiększa się czas na zachęcanie podatników do przekazania swojego 1% dla organizacji pożytku publicznego.


   Rządowa pomoc dla trzeciego sektora - specustawa

   Kilka zmian, które ułatwią działalność powinna dać także specustawa. Więcej szczegółów na jej temat znajduje się między innymi tutaj - https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/ngo-i-kultura2 oraz https://publicystyka.ngo.pl/pozarzadowa-tarcza-antykryzysowa. Warto również śledzić na bieżąco portal ngo.pl, na którym znajduje się pakiet świeżych informacji związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora w czasie epidemii SARS-CoV-2.


   Aktywni mimo wszystko

   Pomimo stanu epidemiologicznego wiele szczecińskich organizacji nie ustaje w działaniu, a nawet intensyfikuje swoje prace na rzecz pomocy mieszkańcom w przezwyciężaniu codziennych trudności.

   Więcej o wszystkich przedsięwzięciach na stronach oraz profilach społecznościowych organizacji m.in:

   - Stowarzyszenie Politeshttp://www.polites.org.pl/szczecinpomaga-zglos-chec-udzielenia-pomocy/

   - Szczeciński Inkubator Kulturyhttps://inku.pl/2020/03/26/akcja-pomocowa-bylo-moje-bedzie-twoje/

   - Polski Czerwony Krzyż - https://www.pck.szczecin.pl/index.php/koronawirus/941-koronawirus-linia-wsparcia

   - Centrum Seniora - http://seniorszczecin.pl/

   - Centrum Informacji dla Cudzoziemców - http://cudzoziemcy.szczecin.eu/

   - Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze - http://www.solidarnekobiety.org.pl/

   - Wiemy, że inicjatyw jest znacznie więcej i prawie wszystkie organizacje nadal działają pomimo trudności – mówi Magdalena Błaszczyk. - Dlatego prosimy o nadsyłanie do Biura Dialogu Obywatelskiego informacji o wszystkich działaniach, które podejmowane są w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 na rzecz swoich członków oraz wszystkich mieszkańców Szczecina.

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!