Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Międzyodrze – od czwartku zmiany w organizacji ruchu

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   06980944d44c4443b84e074269670f63.jpg

   Spore zmiany zajdą w najbliższych dniach dla ruchu samochodowego, jak również tramwajowego na przebudowywanej ulicy Energetyków. Wykonywane będą masy asfaltowe w obrębie nowego ronda, rozpocznie się również przebudowa torowiska tramwajowego.

   Asfalt na nowym rondzie

   Od czwartku 7 kwietnia br., wyprzedzając wcześniej zaplanowany harmonogram, wykonawca inwestycji, rozpocznie prace związane z układaniem nawierzchni asfaltowych w obrębie nowego ronda. Prace mają potrwać do niedzieli 10 kwietnia. W tym czasie wzdłuż ulicy Energetyków w obrębie ronda, mogą występować utrudnienia dla kierowców w postaci tymczasowych zwężeń do jednego pasa ruchu.

   Prace związane z układaniem nawierzchni nowego ronda, wykonywane będą metodą slurry seal. Mieszanka slurry seal jest wytwarzana na miejscu jej wbudowania, w specjalnej maszynie (kombajnie), spełniającej rolę wytwórni i układarki. Rozseparowane komponenty (kruszywo, emulsja asfaltowa, woda, cement) podawane są w niej z oddzielnych zbiorników przez system dozujący w ustalonych proporcjach do bębna mieszalnika. Czas stwardnienia mieszanki slurry seal następuje zwykle w okresie od 1 do 3 godzin, w zależności od warunków pogodowych. Pełną stabilność osiąga ułożona warstwa po całkowitym odparowaniu wody.

   Wahadło dla tramwajów

   W niedzielę 10 kwietnia od godziny 00:00 w nocy do godziny 12:00 wyłączony będzie ruch tramwajów na ul. Energetyków. Od godziny 12:00 ruch tramwajów zostanie wznowiony. W związku z przebudową torowiska tramwajowego ruch tramwajowy na ul. Energetyków odbywać się będzie wahadłowo. Prace torowe mają się zakończyć w III kwartale br.

   O inwestycji

   Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

   Termin wykonania nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

   Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Dofinansowanie

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!