Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   23°

   SKM Żelechowa - wieści z budowy #1

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Żelechowa - wieści z budowy #1
   SKM_ZELECHOWA (1).jpg
   SKM_ZELECHOWA (2).jpg
   SKM_ZELECHOWA (3).jpg
   SKM_ZELECHOWA (4).jpg
   SKM_ZELECHOWA (5).jpg

   Budowa otoczenia stacji Żelechowa powstającej w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej postępuje.

   W rejonie nowego parkingu przy ulicy Żelaznej wykonywane są warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej. Ustawiane są krawężniki betonowe na terenie parkingu i drogi manewrowej. W ramach prac sanitarnych wykonywany jest kanał deszczowy, montowane są studnie rewizyjne oraz wpusty. Przebudowany został gazociąg,  a w ramach prac elektrycznych ukąłdane są kable zasilania oświetlenia oraz rury osłonowe. Prace toczą się ponadto w rejonie ulicy Bogumińskiej gdzie wykonywana jest zatoka autobusowa.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Żelechowa, rozbudowę ulicy Żelaznej oraz przebudowę ulicy Grzymińskiej, Modrzewiowej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Bogumińskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmują:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę zatok autobusowych, przebudowę odcinka ul. żelaznej oraz Grzymińskiej,
   3. budowę chodników i dojść do peronów przystanku kolejowego,
   4. budowę drogi z miejscami postojowymi w sąsiedztwie przystanku kolejowego Szczecin Żelechowa,
   5. przebudowę oświetlenia ulicznego,
   6. przebudowę linii kablowej elektroenergetycznej SN-15kV,
   7. zabezpieczenie istniejącej sieci elektroenergetycznej SN-15kV,
   8. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
   9. przebudowę gazociągów,
   10. budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
   11. budowę monitoringu wizyjnego, kanalizacji kablowej oraz powiązań komunikacyjnych z tablicami SIP,
   12. budowę elementów małej architektury (takich jak: pylon informacyjny, stojak rowerowy, kosze na odpadki, tablice SIP, ławek, podpieraczki),
   13. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 6 283 618,46 zł brutto. Roboty realizuje firma ELBUD Szczecin Sp. z o.o.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!