Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   23°

   SKM Zdroje

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Trwa budowa miejskiego otoczenia stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Zdroje. Przy ulicy Walecznych powstaje nowy chodnik oraz przystanki dla autobusów.

   Wykonawca realizuje aktualnie prace związane z budową peronów oraz zatok autobusowych. Wykonywane są ich nawierzchnie. Jednocześnie prowadzone są prace związane z przebudową infrastruktury teletechnicznej.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdroje, rozbudowę ulicy Walecznych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę układu drogowego ulicy Walecznych oraz zatok autobusowych,
   3. przebudowę i budowę chodników, dojścia do peronów,
   4. budowę i przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,
   5. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
   6. przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
   7. budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
   8. budowę monitoringu wizyjnego,
   9. budowę elementów małej architektury (takich jak: tablica SIP, pylon informacyjny, podpieraczki, kosze na odpadki, wiaty przystankowe),
   10. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac to 3 850 000,00 zł brutto. Roboty realizuje firma ELBUD Szczecin Sp. z o.o.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!