Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   13°

   SKM Trzebusz – wieści z budowy #2

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Trzebusz – wieści z budowy #2
   SKM_TRZEBUSZ (1).jpg
   SKM_TRZEBUSZ (2).jpg
   SKM_TRZEBUSZ (3).jpg
   SKM_TRZEBUSZ (4).jpg
   SKM_TRZEBUSZ (5).jpg

   Budowa samorządowej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej posuwa się do przodu. Przy stacji Trzebusz widać już zarys nowego parkingu park&ride.

   Po zrealizowaniu prac przy budowie nasypów dla jezdni dojazdowej do parkingów, zatoki autobusowej i chodników wykonano warstwy odsączające miejsc postojowych oraz wykonano podbudowy pod infrastrukturę drogową. Układane są obrzeża oraz nawierzchnia miejsc postojowych i chodnika. Wykonywane są krawężniki jezdni. Realizowane są ponadto prace przy budowie kanalizacji teletechnicznej oraz układana jest sieć oświetleniowa.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Trzebusz, budowę parkingu przy ulicy Goleniowskiej w Szczecinie wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmują:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę jezdni drogi wewnętrznej,
   3. budowę jezdni manewrowych oraz zatoki autobusowej,
   4. budowę miejsc postojowych,
   5. budowę chodników,
   6. budowę skarpy i barierek ochronnych,
   7. budowę sieci kanalizacji deszczowej Ø200 PVC – Ø300 PVC,
   8. budowę sieci kablowej elektroenergetycznej oświetleniowej nn – 0,4 kV,
   9. przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia,
   10. przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4 kV,
   11. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
   12. budowę elementów małej architektury (takich jak: kosze na odpadki, stojaki rowerowe, wiat przystankowych, podpieraczek, pylonu informacyjnego),
   13. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 7 667 288,09 zł brutto. Roboty realizuje firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!