Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   30°

   SKM Stołczyn (Glinki) – wieści z budowy #3

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Stołczyn (Glinki) – wieści z budowy #3
   SKM_STOLCZYN_GLINKI (1).JPG
   SKM_STOLCZYN_GLINKI (2).JPG
   SKM_STOLCZYN_GLINKI (3).JPG
   SKM_STOLCZYN_GLINKI (4).JPG
   SKM_STOLCZYN_GLINKI (5).JPG
   SKM_STOLCZYN_GLINKI (6).JPG
   SKM_STOLCZYN_GLINKI (7).JPG
   SKM_STOLCZYN_GLINKI (8).JPG

   Nowa droga dojazdowa oraz chodniki powstają w rejonie ulic Kolejowej i Nad Odrą. To miejskie otoczenie przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Stołczyn (Glinki).

   Na placu budowy dzieje się sporo. Wykonywane są nowe sieci oraz trwają prace przygotowawcze pod wykonanie podbudów nowych nawierzchni, chodników, jezdni oraz miejsc postojowych. W ramach prac konstrukcyjnych trwa wzmacnianie podłoża pod budowę pochylni oraz schodów. Wykonywane są ścianki oporowe.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn (Glinki), rozbudowę ulicy Kolejowej i przebudowę ulicy Nad Odrą wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmują:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę układu drogowego wraz ze zjazdami i miejscami postojowymi,
   3. budowę chodnika, budowę sieci oświetlenia ulicznego,
   4. przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
   5. budowę kanalizacji deszczowej,
   6. przebudowę sieci gazowej oraz zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej,
   7. budowę zasilania przepompowni wód opadowych,
   8. szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
   9. budowę monitoringu wizyjnego, kanalizacji kablowej oraz powiązań komunikacyjnych z tablicami SIP,
   10. budowę schodów terenowych i pochylni,
   11. budowę elementów małej architektury (takich jak: wiaty przystankowe, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, tablice SIP, pylon informacyjny, podpieraczki, ławki),
   12. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 7 812 000 mln zł brutto. Roboty realizuje firma Elbud Szczecin Sp. z o.o.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

    

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!